(1/5)
83 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Ludat, Herbert (1910-1993)  

[Hilfe]
/
1 Utopie einer besseren Tyrannis. Deutsche Historiker an der Reichsuniversität Posen (1941-1945) / Białkowski, Błażej (1974-) 2011
2 Herbert Ludat / Białkowski, Błażej (1974-) 2008
3 Pochodzenie i kariera biskupa lubuskiego Wilhelma I z Nysy (1252-1273) / Ludat, Herbert (1910-1993) 2002
4 Mieszko Pierwszy i jego Trybut usque in vurta fluvium / Ludat, Herbert (1910-1993) 2000
5 Słowianie - Niemcy - Europa. Wybór prac / Ludat, Herbert (1910-1993) 2000
6 Nad Łabą i w Gnieźnie wokół roku 1000 / Ludat, Herbert (1910-1993) 2000
7 Chyże i Wiki jako symbol pokojowej germanizacji Połabia w średniowieczu / Ludat, Herbert (1910-1993) 2000
8 Problemy w badaniach nad strukturą społeczną i polityczną Polski wczesnopiastowskiej / Ludat, Herbert (1910-1993) 2000
9 Nazwa "miasto" w językach słowiańskich / Ludat, Herbert (1910-1993) 2000
10 Polska nauka historyczna / Ludat, Herbert (1910-1993) 2000
11 Dzieje stosunków polsko-niemieckich w oświetleniu marksistowskim / Ludat, Herbert (1910-1993) 2000
12 Herbert Ludat (1910-1993) - historyk słowiańszczyzny zachodniej i stosunków polsko-niemieckich / Piskorski, Jan M. (1956-) 2000
13 Wczesne formy życia miejskiego w Europie wschodniej / Ludat, Herbert (1910-1993) 2000
14 Heinrich Felix Schmid (1896-1963) / Ludat, Herbert (1910-1993) 2000
15 Polski wkład do europejskiego obrazu historii / Ludat, Herbert (1910-1993) 2000
16 Sowiecki obraz historii polski / Ludat, Herbert (1910-1993) 2000
17 Polskie Milenium. Rozważania na temat tysiącletniego sąsiedztwa polsko-niemieckiego / Ludat, Herbert (1910-1993) 2000
18 Średniowieczne cesarstwo a pierwsze państwo piastowskie / Ludat, Herbert (1910-1993) 2000
19 Piastowie i Ekkehardynowie / Ludat, Herbert (1910-1993) 2000
20 Pochodzenie wschodnioniemieckich Wików / Ludat, Herbert (1910-1993) 2000
...