(1/1)
10 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Lysý, Miroslav  

[Hilfe]
/
1 Moravania, Mojmírovci a Franksá ríša. Štúdie k etnogeneze, politickým inštitúciam a ústavnímu zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku / Lysý, Miroslav 2014
2 Husitské vpády do Uhorska v rokoch 1428-1431 / Lysý, Miroslav 2007
3 Vpády husitov a ich posádky v Uhorsku v rokoch 1432-1435 / Lysý, Miroslav 2007
4 Husitské vpády do Uhorska v rokoch 1428-1431. [Časť l.] / Lysý, Miroslav 2007
5 Účasť Uhorska na protihusitských vojnách v Čechách a na Morave / Lysý, Miroslav 2007
6 Uhorská šĺachta a protihusitské vojny / Lysý, Miroslav 2007
7 Uhorská šĺachta a protihusitské vojny / Lysý, Miroslav 2007
8 Vpády husitov a ich posádky v Uhorsku v rokoch 1432-1435 [Časť 2] / Lysý, Miroslav 2007
9 Nemecké výboje proti Uhorsku v 11. storočí / Lysý, Miroslav 2005
10 Politika českého kniežaťa Břetislava I. (1035-1055) voči Uhorsku / Lysý, Miroslav 2004