(1/4)
69 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Madajczyk, Czeslaw (1921-2008)  

[Hilfe]
/
1 Allgemeine Richtlinien der deutschen Besatzungspolitik in Polen / Madajczyk, Czesław (1921-2008) 2009
2 Czesław Madajczyk (27 V 1921 - 15 II 2008) / Hułas, Magdalena 2009
3 Czesław Madajczyk (27 V 1921 - 15 II 2008) / Hułas, Magdalena 2008
4 Odszedł prof. dr Czesław Madajczyk (27 V 1921 - 15 II 2008) / Lewandowska, Stanisława Sławomira (1924-2009) 2008
5 Czesław Madajczyk (1921-2008) / Mańkowski, Zygmunt 2008
6 Czesław Madajczyk (1921-2008) / Wapiński, Roman (1931-2008) 2008
7 Określić wymiar historyczny tej postaci / Madajczyk, Czesław (1921-2008) 2005
8 Himmlerowski projekt czystki etnicznej w Europie Wschodniej - Generalplan Ost / Madajczyk, Czesław (1921-2008) 2004
9 Poznańska Biblioteka Niemiecka / Madajczyk, Czesław (1921-2008) 2002
10 Historia alternatywba: czy większa szansa powstania w Warszawie zaraz po zamachu na Hitlera? / Madajczyk, Czesław (1921-2008) 2002
11 Kultura / Madajczyk, Czesław (1921-2008) 2002
12 Hermann Göring w oczach Dawida Irvinga i Czesław Łuczaka. Kilka uwag / Madajczyk, Czesław (1921-2008) 2002
13 Profesor dr hab. Czesław Łuczak (1922-2002) / Madajczyk, Czesław (1921-2008) 2002
14 [Rezension] - U progu zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie / Szarota, Tomasz (1940-) [2001]
15 Die Verantwortung der Wehrmacht für die Verbrechen während des Krieges mit Polen / Madajczyk, Czesław (1921-2008) 2001
16 Polska kultura wobec europejskiej: XX wiek / Madajczyk, Czesław (1921-2008) 2001
17 Bibliografia prac profesora Czesława Madajczyka za lata 1954-2000 2001
18 Słownik polskich towarzystw naukowych / Madajczyk, Czesław (1921-2008) [Hrsg.] 19XX
19 Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium SS : zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej / Madajczyk, Czesław (1921-2008) [Hrsg.] 19XX
20 Słownik polskich towarzystw naukowych / Madajczyk, Czesław (1921-2008) [Hrsg.] 19XX
...