(1/6)
117 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Madajczyk, Piotr (1959-)  

[Hilfe]
/
1 Polityka władz PRL i Kościoła katolickiego wobec mniejszości niemieckiej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Madajczyk, Piotr (1959-) 2014
2 Auf der Suche nach den Ursachen der ethnischen Säuberungen in Polen nach 1945 / Madajczyk, Piotr (1959-) 2013
3 Die katholische Kirche in Polen und die polnischen Ostvertriebenen / Madajczyk, Piotr (1959-) 2012
4 Die Denkschrift der EKD über die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn / Madajczyk, Piotr (1959-) 2011
5 Gomułka - zwei Abweichungen von der stalinistischen Linie / Madajczyk, Piotr (1959-) 2010
6 Czystki etniczne i klasowe w Europie XX wieku : szkice do problemu / Madajczyk, Piotr (1959-) 2010
7 Experience and Memory. The Second World War in Poland / Madajczyk, Piotr (1959-) 2010
8 [Rezension] - Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski / Sienkiewicz, Witold [Hrsg.] [2009]
9 [Rezension] - Nationalsozialistische Macht in Ostpreußen / Rohrer, Christian 2009 [2010]
10 [Rezension] - Czas przełomu. Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945-1946 / Hanich, Andrzej [2009]
11 II wojna światowa w historiografii niemieckiej / Madajczyk, Piotr (1959-) 2009
12 Die deutsche Reaktion auf den Brief der Bischöfe in der polnischen Rezeption / Madajczyk, Piotr (1959-) 2009
13 Das Institut für politische Studien der Polnischen Akademie der Wissenschaften / Madajczyk, Piotr (1959-) 2009
14 Integration der polnischen Vertriebenen aus ehemaligen polnischen Ostgebieten, mit besonderer Berücksichtigung der Rolle der Kirche / Madajczyk, Piotr (1959-) 2009
15 Vertreibung und Zwangsarbeit von Polen in den Jahren 1939 bis 1945 / Madajczyk, Piotr (1959-) 2009
16 Okoliczności powstania "Orędzia" biskupów polskich do biskupów niemieckich / Madajczyk, Piotr (1959-) 2009
17 Gomułka - dwie odmienności od linii stalinowskiej / Madajczyk, Piotr (1959-) 2009
18 Próby wznowienia Planu Rapackiego przez dyplomację polską w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych / Madajczyk, Piotr (1959-) 2009
19 [Rezension] - Polska wobec Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Plany i rzeczywistość 1964-1975 / Jarząbek, Wanda [2008]
20 [Rezension] - "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie". Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego episkopatu z 1965 roku. Geneza, kontekst, spuścizna / Kerski, Basil (1969-) [2008]
...