(1/1)
13 Paieškos rezultatai
Asmenvardis:
Makowski, Bronislaw  

[Pagalba]
/
1 [Recenzija] - Čekistinė kariuomenė Lietuvoje 1944-1953 metais: NKVD-MVD-MGB kariuomenė partizaninio karo laikotarpiu / Starkauskas, J. [2000]
2 [Recenzija] - Mykolo Römerio mokslas apie valstybę [1999]
3 Dwie koncepcje litewskiego odrodzenia narodowego u schyłku XIX w.: biskupa Antanasa Baranauskasa i Vincasa Kudirki / Makowski, Bronisław 1999
4 Unia lubelska w ujęciu historyków litewskich XX wieku / Makowski, Bronisław 1999
5 Lietuvių antisovietinė rezidencija Lenkijos teritorijoje 1944-1950 metais / Makowski, Bronisław 1999
6 Lietuvos istorija / Makowski, Bronisław 1999
7 Z dziejów litewskiej mniejszości w Polsce. Wysiedlenie Litwinów z Suwalszczyzny na podstawie umowy sowiecko-niemieckiej z 10 stycznia 1941 roku / Makowski, Bronisław 1998
8 Z dziejów litewskiej mniejszości w Polsce: wysiedlenie Litwinów z Suwalszczyzny na podstawie umowy sowiecko-niemieckiej z 10 stycznia 1941 roku / Makowski, Bronisław 1998
9 Antanas Baranauskas - nie zrozumiany intelektualista i biskup / Makowski, Bronisław 1998
10 [Recenzija] - Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940-1958 metais / Anušauskas, Arvydas (1963-) [1997]
11 Litewski antysowiecki ruch oporu na terytorium Polski w latach 1945-1950 / Makowski, Bronisław 1997, t. 32
12 Państwa bałtyckie w polityce wielkich mocarstw podczas II wojny światowej / Makowski, Bronisław 1996
13 Lietuvos istorija : vadovėlis pradinėms ir vidurinėms mokykloms / Makowski, Bronisław 1996