(1/2)
22 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Malenínská, Jitka  

[Hilfe]
/
1 Slovník pomístních jmen v Čechách. [Díl] 5. (Bra-Buc) / Giger, Markus [Hrsg.] 2009
2 Odraz hydrologických a pedologických poměrů v místních jménech Louny a Lounky / Malenínská, Jitka 2008
3 Dušan Třeštík (1. 8. 1933-23. 8. 2007) / Malenínská, Jitka 2007
4 Slovník pomístních jmen v Čechách. [Díl] 2. (B-Bau) / Malenínská, Jitka [Hrsg.] 2006
5 Úvahy o jinoslovanských paralelách českých toponym Blinka, Kosoř, Kroučová, Krapice, Kuzov, Skapce, Stropnice / Maleninská, Jitka 2006
6 Slovník pomístních jmen v Čechách. [Díl] 1. (A) / Matúšová, Jana [Hrsg.] 2005
7 Úvahy o hydronymickém základu v místních jménech Mojné, Mojžíř, Radnice, Radouň, Žilina / Malenínská, Jitka 2005
8 K 90. výročí založení Místopisné komise ČSAV (od r. 1982 Onomastické komise) / Malenínská, Jitka 2004
9 Pomístní jména Čeří, Čeřina, Čeřinka, Čeřovka a jejich možná etymologická východiska / Malenínská, Jitka 2003
10 [Rezension] - Die Tepl mit allen Gewässern in ihrem Stromgebiet / Jiskra, Zdeněk [2002]
11 [Rezension] - Die Tepl mit allen Gewässern in ihrem Stromgebiet / Jiskra, Zdeněk [2002]
12 Úvaha o zaniklých českých topolexémech "*připek" a "*paka" / Malenínská, Jitka 2002
13 K problematice místních jmen Řepy, Říčany, Říčky / Malenínská, Jitka 2002
14 K úvahám o metaforických přenosech v toponymii - anatomické topolexémy *líce, *čelist, *kostrč, *řitka? / Malenínská, Jitka 2001
15 Slovník pomístních jmen v Čechách. Úvodní svazek / Olivová-Nezbedová, Libuše 2000
16 Orographische Termini in der Toponymie Böhmens / Malenínská, Jitka 1999
17 Příspěvek ke staročeské toponymické lexice / Malenínska, Jitka 1998
18 Apelativum čeřen a jeho deriváty v toponymii Čech / Malenínská, Jitka 1998 [1999]
19 Úvaha o zaniklém topolexému paka / Malenínská, Jitka 1997
20 K metaforickým přenosům v toponymii. (Opyš a apelativa souznačná) / Malenínská, Jitka 1997
...