(1/3)
43 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Marek, Jindrich  

[Hilfe]
/
1 Libri catenati Egrenses. Knihy a kniho0vna chebských františkánů v pozdním středověku a ráném novoěku / Boldan, Kamil [Hrsg.] 2013
2 Jakoubek ze Stríbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích : studie o Jakoubkově postile z let 1413 - 1414 / Marek, Jindřich 2011
3 Die "Quaestio" des Magisters Prokops von Pilsen über kirchliche Autorität / Marek, Jindřich 2009
4 Nové písemnosti utrakvistické konzistoře a další dodatky k soupisu samostatných rukopisných zlomků v Národní knihovně ČR / Marek, Jindřich 2009
5 Účast českých vojáků v mírových misích OSN v Africe / Marek, Jindřich 2009
6 . Bd. cdsçd 12 / Marek, Jindřich 2008
7 . Bd. cdsçd 11 / Marek, Jindřich 2008
8 . Bd. cds,dvd / Marek, Jindřich 2008
9 Tobrucký deník : zpráva o československých obráncích obklíčené libyjské pevnosti / Marek, Jindřich 2008
10 Schriften des utraquistischen Konsistoriums aus den Jahren 1471-1489 in der Nationalbibliothek der Tschechischen Republik. Prolegomena zur zukünftigen Studie über die utraquistische Kirchenverwaltung im Zeitalter der Jagiellonen / Marek, Jindřich 2008
11 Humor pod pásy tanků - jedna z forem české reakce na sovětskou okupaci v srpnu 1968 / Marek, Jindřich 2008
12 Tobrucký deník. Zpráva o československých obráncích obklíčené libyjské pevnosti / Marek, Jindřich 2008
13 Srpen 1968 v Liberci / Hasil, Tomáš 2008
14 Zpravodajské zajištění mírových misí OSN a jeho vývoj / Marek, Jindřich 2008
15 [Rezension] - Život Krista Pána / Stluka, Martin [Hrsg.] [2007]
16 [Rezension] - Speculum sermonis. Interdisciplinary Reflections on the MedievalSermon / Donavin, Georgiana [Hrsg.] [2007]
17 Na rozhraní křest'anského a židovského světa : příběn hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757 - 1844) / Cermanová, Iveta 2007
18 Codex Gigas - Ďáblova bible. Tajemství největší knihy světa. Publikace vydaná u příležitosti konání stejnojmenné výstavy v Galerii Klementinum / Boldan, Kamil 2007
19 K dějinám knihoven a knihovnictví. Historické fondy Národní knihovny ČR. Stručné dějiny jejich zpracování / Marek, Jindřich 2007
20 Na rozhraní křesťanského a židovského světa. Příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757-1844) / Cermanová, Iveta 2007
...