(1/1)
13 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Marszalek-Kawa, Joanna  

[Hilfe]
/
1 Czesław Mojsiewicz : mistrz - wychowawca - przyjaciel / Marszałek-Kawa, Joanna [Hrsg.] 2010
2 Stosunki polsko-litewskie wczoraj i dziś. Historia, kultura, polityka / Roman, Wanda Krystyna (-1999-2012-) [Hrsg.] 2009
3 Stosunki polsko-ukraińskie. Wojna i wsółczesnósć / Marszalek-Kawa, Joanna [Hrsg.] 2008
4 Stosunki polsko-ukraińskie. Wojna i współczesność / Marszałek-Kawa, Joanna [Hrsg.] 2008
5 Polska - Kambodża. Łączy nas bolesna przeszłość, zbliży nas przyszłość / Detyna, Tadeusz [Hrsg.] 2008
6 Spotkania polsko-amerykańskie / Marszałek-Kawa, Joanna [Hrsg.] 2008
7 Stosunki polsko-ukraińskie. Historia i pamięć / Marszalek-Kawa, Joanna [Hrsg.] 2008
8 Czas uchwycony w słowach. Tadeusz Garczyński i inni o Jadwidze Maj / Marszałek-Kawa, Joanna [Hrsg.] 2006
9 Rządy ugrupowań prawicowych w latach 1997-2001 i ich społeczna ocena / Marszałek-Kawa, Joanna 2004
10 Polska Stacja Naukowa w Paryżu (1893-1993) / Marszałek, Adam 2004
11 [Rezension] - Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989 / Srebrakowski, Aleksander [2003]
12 Stosunek Polski do francuskich planów integracji Europy Zachodniej w okresie IV Republiki / Marszałek, Adam, Marszałek-Kawa Joanna 2003
13 Integracja europejska a globalizacja. Dylematy krajów Europy Środkowo-Wschodniej Słubice 21-22 lutego 2002 / Marszałek-Kawa, Joanna 2002