(1/3)
53 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Masnyk, Marek (1956-)  

[Hilfe]
/
1 Opinia publiczna byłej dzielnicy pruskiej wobec polskiego ruchu narodowego w rejencji opolskiej (1921-1939) / Masnyk, Marek (1956-) 2011
2 Kontrowersje historyczne: Góra św. Anny / Eiden, Maximilian 2011
3 Dzieje najnowsze - po 1918 roku: Prowincja górnośląska (1919-1922) / Masnyk, Marek (1956-) 2011
4 Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi / Masnyk, Marek (1956-) [Hrsg.] 2009
5 "Kawałek Polski w Opolu". Konsulat Generalny RP w Opolu wobec polskiego ruchu narodowego w rejencji opolskiej (1922-1939) / Masnyk, Marek (1956-) 2008
6 Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003] / Piątkowska-Stepaniak, Wiesława [Hrsg.] 2008
7 Prasa województw zachodnich II Rzeczypospolitej o sytuacji na górnośląskim obszarze plebiscytowym w okresie zmiany suwerenności / Masnyk, Marek (1956-) 2008
8 Z teki pośmiertnej Kazimierza Malczewskiego / Masnyk, Marek (1956-) 2006
9 Historyk, biografista / Masnyk, Marek (1956-) 2006
10 Z dziejów polskiego ruchu narodowego w rejencji opolskiej w latach 1923-1939 (wybrane problemy z uwzględnieniem powiatu toszecko-gliwickiego) / Masnyk, Marek (1956-) 2006 [2007]
11 Around the problems relating to the polish minority in Opole Regency in the period between the Wars / Masnyk, Marek (1956-) 2005
12 Konsul Jan Małęczyński wobec problemów mniejszości polskiej na Śląsku Opolskim (1937-1939) / Masnyk, Marek (1956-) 2005
13 Around the problems relating to the Polish minority in Opole regency in the period between the wars / Masnyk, Marek (1956-) 2005
14 Granica polsko-niemiecka na Górnym Śląsku w polityce Polski i mocarstw zachodnioeuropejskich w 1921 roku / Masnyk, Marek (1956-) 2005
15 Wokół podróży Jana Wiktora po Śląsku Opolskim / Masnyk, Marek (1956-) 2004
16 Sprawy polskie w wyborach parlamentarnych na terenie rejencji opolskiej w świetle raportów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej (1924-1933) / Masnyk, Marek (1956-) 2004
17 Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Bytomiu/Opolu wobec zagadnień organizacyjnych ruchu polskiego na Śląsku Opolskim / Masnyk, Marek (1956-) 2004
18 Edmund Jan Osmańczyk. Dziennikarz, publicysta, parlamentarzysta we wspomnieniach bliskich i przyjaciół / Masnyk, Marek (1956-) [Hrsg.] 2004
19 Śląsk i Ślązacy w myśli politycznej i działalności Maksymiliana Kośnego / Masnyk, Marek (1956-) 2004
20 Konsulaty na pograniczu polsko-niemieckim i polsko-czechosłowackim w latach 1918-1939 / Kaczmarek, Ryszard [Hrsg.] 2004
...