(1/2)
36 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Michalowski, Roman  

[Hilfe]
/
1 "Princeps fundator". Monarchische Stiftungen und politische Kultur im piastischen Polen (10.-13. Jahrhundert) / Michałowski, Roman (1949-) 2013
2 Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu / Michałowski, Roman [Hrsg.] 2011
3 Christianitas Romana : studia ofiarowane Profesorowi Romanowi Michałowskiemu / Skwierczyński, Krzysztof [Hrsg.] 2009
4 Roman Michałowski - historyk, badacz i nauczyciel / Samsonowicz, Henryk (1930-) 2009
5 Historia powszechna. Średniowiecze / Michałowski, Roman 2009
6 Christianitas Romana. Studia ofiarowane Profesorowi Romanowi Michałowskiemu / Skwierczyński, Krzysztof [Hrsg.] 2009
7 Europa barbarica, Europa christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata / Michałowski, Roman [Hrsg.] 2008
8 Europa barbarica, Europa christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata / Michałowski, Roman [Hrsg.] 2008
9 Chrystianizacja monarchii piastowskiej w X-XI wieku / Michałowski, Roman 2008
10 [Rezension] - Barbarzyńska Europa / Modzelewski, Karol (1937-) [2007]
11 Die Heiligenkulte sowie die staatlichen und ethnischen Grenzen: Polen und die Nachbarländer vom 10. bis zum 14. Jahrhundert / Michałowski, Roman 2007
12 Polen und Europa um das Jahr 1000. Mit einem Anhang: Zur Glaubwürdigkeit des Berichts von Gallus Anonymus über das Treffen in Gnesen / Michałowski, Roman 2006
13 Początki państwa polskiego w badaniach naukowych Gerarda Labudy / Michałowski, Roman 2006
14 [Rezension] - Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego / Michałowski, Roman [2005]
15 Bolesław Chrobry bratem kanoników magdeburskich. Próba nowego spojrzenia / Michałowski, Roman 2005
16 Christianisation of Political Culture in Poland in the 10th and Early 11th Century / Michałowski, Roman 2005
17 Relacja Galla Anonima o Zjeździe Gnieźnieńskim / Michałowski, Roman 2005
18 Ottońskie sanktuarium na Wyspie Tybrowej [w Rzymie]. Przyczynek do najdawniejszych dziejów kultu św. Wojciecha / Michałowski, Roman 2005
19 Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego / Michałowski, Roman 2005
20 The nine-week lent in Boleslaus the Brave's Poland. A study of the first Piast's religious policy / Michałowski, Roman 2004
...