(1/1)
11 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Modráková, Renáta  

[Hilfe]
/
1 Law and Scripture. Manuscripts of the Czech reformation on the 14th - 16th centuries / Modráková, Renáta [Hrsg.] 2009
2 Law and Scripture. Manuscripts of the Czech reformation on the 14th - 16th centuries / Modráková, Renáta 2009
3 Zákon a Písmo. Rukopisy české reformace 14. - 16. století / Modráková, Renáta 2009
4 Čas odložil svůj šat : móda z rukopisů 11. - 16. století / Modráková, Renáta 2008
5 Time has laid its attire aside : fashion in manuscripts from the 11th - 16th century / Modráková, Renáta 2008
6 Úřad abatyše kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražského hradě v období 13.- 14. století / Modráková, Renáta 2008
7 Písemnosti abatyší kláštera sv. Jiří na Pražském hradě ve 13.-14. století. Naznačení úzkých hranic mezi diplomatikou a kodikologií / Modráková, Renáta 2008
8 Odraz dvorského prostředí v klášteře benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě ve 13.-14. století / Modráková, Renáta 2008
9 Klementinské reformační rukopisy z pohledu světového kulturního dědictví / Modráková, Renáta 2007
10 Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky / Marek, Jindřich 2006
11 Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky / Marek, Jindřich 2006