(1/2)
24 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Mysliwski, Grzegorz  

[Pomoc]
/
1 Wirtschaftsleben an der Hohen Straße. Zu den wirtschaftlichen Kontakten Breslaus mit Krakau und anderen kleinpolnischen Städten / Myśliwski, Grzegorz 2014
2 Central Europe / Mysliwski, Grzegorz 2012
3 Les Anciens et la Loi. L'évolution de la procédure judiciaire en tant que résultat des transformations socioculturelles en Pologne aux XVe et XVIe siècles / Myśliwski, Grzegorz 2010
4 Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi / Bartoszewicz, Agnieszka [Red.] 2010
5 Venice and Wrocław in the later Middle Ages / Myśliwski, Grzegorz 2009
6 Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII-XV wiek) : Centrum czy peryferie? / Myśliwski, Grzegorz 2009
7 "Pamiętnicy". Ludzie sędziwi jako źródła wiedzy o przeszłości na ziemiach polskich (do końca XVI w.) / Myśliwski, Grzegorz 2008
8 Breslau und Regensburg: Wirtschaftskontakte in der Zeit vom 13. bis zum 15. Jahrhundert / Myśliwski, Grzegorz 2006/2007 [2008]
9 Strefa sudecko-karpacka i Lwów. Miejsce Śląska, Małopolski i Rusi Czerwonej w gospodarce / Myśliwski, Grzegorz 2006
10 Wrocław i Ratyzbona. Kontakty gospodarcze w XIII-XV w / Myśliwski, Grzegorz 2006
11 Związki gospodarcze Wrocławia z miastami południowych Niemiec i Szwajcarii (XIII-XV w.) / Myśliwski, Grzegorz 2005
12 Wrocław i miasta południowoniemieckie - powiązania gospodarcze (ok. 1270-1450) / Myśliwski, Grzegorz 2005
13 Ostmitteleuropa und der Handel mit dem Nahen und Fernen Osten im 13.-16. Jahrhundert - Einheitlichkeit oder Differenzierung? / Myśliwski, Grzegorz 2003
14 Boundaries and Men in Poland from the Twelfth to the Sixteenth Century. The Case of Masovia / Myśliwski, Grzegorz 2002
15 Feudalizm-"rewolucja feudalna"-kryzysy władzy w Polsce XI-początku XIIw. Punkt widzenia mediewistyki anglojęzycznej. / Myśliwski, Grzegorz 2002
16 Feudalizm - "rewolucja feudalna" - kryzysy władzy w Polsce XI - początku XII w. Punkt widzenia mediewistyki anglojęzycznej / Myśliwski, Grzegorz 2002
17 Old age and longevity in medieval Poland against a comparative background / Myśliwski, Grzegorz 2002
18 Feudalizm - "rewolucja feudalna" - kryzysy władzy w Polsce XI-początku XII w. Punkt widzenia mediewistyki anglojęzycznej / Myśliwski, Grzegorz 2002
19 Kościół katolicki a miasta między Odrą a górnym Bugiem i Pełtwią (połowa XIII-XVI) : Stymulator czy przeszkoda ich rozwoju gospodarcza? / Myśliwski, Grzegorz 2002
20 Kij kalendarzowy z Wielkopolski. Przyczynek do dziejów chronometrii ludowej w XV-XVI wieku / Myśliwski, Grzegorz 2002
...