(1/2)
21 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Nalewajko-Kulikov, Joanna  

[Hilfe]
/
1 Imaginations and Configurations of Polish Society. From the Middle Ages through the 20th Century / Kleinmann, Yvonne (1970-) [Hrsg.] 2017
2 [Rezension] - Generalne Gubernatorstwo. Relacje i dokumenty [2013]
3 [Rezension] - Tereny wcielone do Rzeszy. Kraj Warty [2013]
4 [Rezension] - Spuścizny [2013]
5 [Rezension] - Tereny wcielone do Rzeszy. Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, rejencja ciechanowska, Górny Śląsk [2013]
6 [Rezension] - Who will Write Our History? Emanuel Ringelblum, the Warsaw Ghetto, and the Oyneg Shabes Archive / Kassow, Samuel D. (1946-) [2009]
7 Obywatel jidyszlandu : rzecz o żydowskich komunistach w Polsce / Nalewajko-Kulikov, Joanna 2009
8 Yiddish, communisme, Pologne. L'identité des écrivains juifs après 1945 / Nalewajko-Kulikov, Joanna 2009
9 Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce / Nalewajko-Kulikov, Joanna 2009
10 The Last Yiddish Books Printed in Poland. Outline of the Activities of Yidish Book Publishing House / Nalewajko-Kulikov, Joanna 2008
11 Dziennik / Mark, Bernard 2008
12 Dziennik (grudzień 1965 - luty 1966) / Mark, Bernard (1908-1966) 2008
13 Trzy kolory: szary. Szkic do portretu Bernarda Marka [1908-1966] / Nalewajko-Kulikov, Joanna 2008
14 Kilka uwag o wydawnictwie "Idisz Buch" / Nalewajko-Kulikov, Joanna 2008
15 Od podejrzanego do oskarżonego: "Fołks-Sztyme" 1956-1967 / Nalewajko-Kulikov, Joanna 2008
16 Pierwsze wrażenia. Żydowski intelektualista w rzeczywistości odradzającej się Polski (na przykładzie Dawida Sfarda) / Nalewajko-Kulikov, Joanna 2006
17 [Rezension] - Secret City. The Hidden Jews of Warsaw, 1940-1945 / Paulsson, Gunnar Svante [2005]
18 [Rezension] - Relacje z Kresów [2004]
19 Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy / Nalewajko-Kulikov, Joanna 2004
20 Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy / Nalewajko-Kulikov, Joanna 2004
...