(1/1)
17 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Nevímová, Petra  

[Hilfe]
/
1 Album amicorum.Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny / Royt, Jan (1955-) [Hrsg.] 2005
2 Poznámka k ikonografii jezuitského řádu / Nevímová, Petra 2004
3 Funkce obrazu v umění jezuitského řádu / Nevímová, Petra 2004
4 Konvolut map a plánů břevnovského kláštera / Křečková, Jitka 2003
5 Skrytý půvab dopisů toskánských Habsburků / Gregorovičová, Eva 2003
6 Přehled pramenů chotěšovského kláštera ve Státním ústředním archivu v Praze / Křečková, Jitka 2003
7 La cappella italiana nella Città Vecchia "Cosi graziosa che difficilmente in Italia se ne trovano di uguali" / Nevímová, Petra 2003
8 Pečeti proboštů a konventu promenstrátek v Chotěšově / Křečková, Jitka 2003
9 Vliv spirituality Tovaryšstva Ježíšova na výzdobné programy řádových kostelů / Nevímová, Petra 2003
10 Virga notat virginem et flos deum hominem - freskový cyklus J. Hiebela v Doksanech / Nevímová, Petra 2003
11 Cyklus nástěnných maleb na chodbách pražského Klementina / Nevímová, Petra 2002
12 Jezuitské koleje v Praze / Nevímová, Petra 2002
13 Chrám a klášter. Ideál a skutečnost "svatých Čech" / Čornejová, Ivana 2001
14 Mariánský cyklus fresek v Doksanech / Nevímová, Petra 2001
15 Johann Hiebels Deckenfresko in der Prager Spiegelkapelle / Nevímová, Petra 2000
16 Novoměstská jezuitská kolej a kostel sv. Ignáce v Praze. Ikonografie a koncepty výtvarné výzdoby / Nevímová, Petra 1998
17 Ikonografický program původní výzdoby jezuitského kostela sv. Ignáce v Praze na Novém Městě / Nevímová, Petra 1997