(1/1)
11 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Niewalda, Waldemar  

[Hilfe]
/
1 Die Innenbebauung des Krakauer Ringplatzes im Mittelalter / Dryja, Sławomir 2014
2 Mury obronne Krakowa do czasu ich wyburzenia / Rojkowska, Halina 2007
3 Uwagi o romańskich murach kościoła św. Floriana. Sprawozdanie z badań architektonicznych w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej / Niewalda, Waldemar 2007
4 Zespół klasztorny Franciszkanów w Krakowie - relikty z XIII wieku / Niewalda, Waldemar 2006
5 Kościół św. Mikołaja w Krakowie w świetle ostatnich badań (1995-1997) / Rojkowska, Halina 2005
6 Kościół św. Mikołaja w świetle ostatnich badań historycznych i architektonicznych w latach 1994-1996 / Rojkowska, Halina 2002
7 Zamek w Bobolicach w świetle prac badawczych przeprowadzonych w 2002 roku / Dryja, Sławomir 2002
8 Projekt techniczny schodów na chór i emporę południową w kościele św. Marka w Krakowie / Kaczmarczyk, Stanisław 2001
9 Kościół św. Marka w średniowieczu. Badania historyczne i architektoniczne / Sudacka, Aldona 2001
10 Średniowieczne fortyfikacje Krakowa - odcinek północny w świetle ostatnich badań / Niewalda, Waldemar 2001
11 Układy urbanistyczne Okołu - próba rekonstrukcji / Niewalda, Waldemar 1981