(1/1)
13 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Niezabitowski, Michal  

[Pomoc]
/
1 Czas Krakowa / Niezabitowski, Michał 2008
2 Geografia a historia Krakowa. Warunki naturalne rozwoju Krakowa / Niezabitowski, Michał 2007
3 Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / Niezabitowski, Michał [Red.] 2006
4 Kraków w chrześcijańskiej Europie X-XIII w. Katalog wystawy / Niezabitowski, Michał [Red.] 2006
5 Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / Niezabitowski, Michał [Red.] 2005
6 Krakau : gestern und heute / Niezabitowski, Michał [Red.] 2005
7 Pierwszy "Wielki Kraków" - proces "pęknięcia" murów obronnych Krakowa 1791-1802 / Niezabitowski, Michał 2005
8 Wkład muzealników w rozwój historiografii Krakowa / Niezabitowski, Michał 2005
9 Zbiory sióstr felicjanek. 150 rocznica założenia Zgromadzenia. Materiały z sesji popularno-naukowej zorganizowanej pod naukowym kierownictwem prof. dr hab. Jana Samka i dyrektora ds. naukowych Wacława Passowicza Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / Niezabitowski, Michał [Red.] 2005
10 Dzielnica IV Krakowa - historyczna struktura przestrzenno-administracyjna / Niezabitowski, Michał 2004
11 Władysław Rossowski - Wjazd królowej Jadwigi do Krakowa w 1384 r. Próba kreacji obiektu muzealnego / Niezabitowski, Michał 2002
12 Zbiory Komitetu Kopca Kościuszki i Muzeum Kościuszkowskie w Krakowie / Niezabitowski, Michał 2001
13 Tadeusz Kościuszko i dzieje jego kopca 2000