(1/3)
42 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Noga, Zdzislaw  

[Pomoc]
/
1 Geografia imigracji do krakowskiej elity władzy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku) / Noga, Zdzisław 2011
2 Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku) / Noga, Zdzisław [Red.] 2011
3 1500-1794 / Noga, Zdzisław 2008
4 Kraków - przestrzeń władzy / Noga, Zdzisław 2008
5 Rola Krakowa w eksporcie skór w połowie XV wieku / Noga, Zdzisław 2008
6 W okresie nowożytnym 1550-1772 / Noga, Zdzisław 2008
7 [Recenzja] - Rituale der Ratswahl. Zeichen und Zeremoniell der Ratssetzung in Europa (12.-18. Jahrhundert) / Poeck, Dietrich W. [2007]
8 Cracow - the space of power / Noga, Zdzisław 2007
9 Rola samorządu w rozwoju miasta w XIII-XVIII wieku / Noga, Zdzisław 2007
10 Rola wina w konsumpcji mieszkańców Krakowa XVI wieku / Noga, Zdzisław 2007
11 Między oligarchią a reprezentacją. Uwagi o ewolucji władz miejskich Krakowa w okresie przedrozbiorowym / Noga, Zdzisław 2007
12 [Recenzja] - Pražské městské elity středověku a raného novověku: jejich proměny, zázemí a kulturní profil. Sborník příspevků z 21. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci ... ve dnech 1. a 2. ríjna 2002 v Clam-Gallasove paláci v Praze / Fejtová, Olga [Red.] [2006]
13 Pamięć polska, pamięć niemiecka od XIX do XXI wieku / Mikulski, Krzysztof (1960-) [Red.] 2006
14 Zbigniew Oleśnicki - książę Kościoła i mąż stanu. Materiały z konferencji, Sandomierz, 20-21 maja 2005 roku / Noga, Zdzisław [Red.] 2006
15 Kraków - przestrzeń władzy / Noga, Zdzisław 2006
16 Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Jureczko, Andrzej [Red.] 2005
17 Jubileusz Profesora Feliksa Kiryka / Noga, Zdzisław 2005
18 Szembekowie krakowscy w XVI wieku / Noga, Zdzisław 2005
19 Księgi rachunkowe miasta Krakowa XVI-XVIII wieku jako źródło do dziejów politycznych / Noga, Zdzisław 2005
20 Zróżnicowanie etniczne i wyznaniowe mieszczaństwa krakowskiego w XVI wieku / Noga, Zdzisław 2005
...