(1/7)
125 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Nowak, Krzysztof (-1986-2003-)  

[Hilfe]
/
1 Zwischen Geschichte und Politik. Zur Historiographie des Teschener Schlesien / Nowak, Krzysztof (-1986-2003-) 2013
2 Mniejszość polska w Czechosłowacji 1945-1989. Między nacjonalizmem a ideą internacjonalizmu / Nowak, Krzysztof (-1986-2003-) 2012
3 Dzieje najnowsze - po 1918 roku: Śląsk czechosłowacki (1918-1929 - 1938-1939) / Nowak, Krzysztof (-1986-2003-) 2011
4 Kontrowersje historyczne: Konflikt o Śląsk Cieszyński / Nowak, Krzysztof (-1986-2003-) 2011
5 Dzieje najnowsze - po 1918 roku: Śląsk czechosłowacki po 1945 roku / Nowak, Krzysztof (-1986-2003-) 2011
6 Polská menšina v letech 1956-1989 / Nowak, Krzysztof (-1986-2003-) 2009
7 Poláci v Těšínském Slezsku do roku 1918 / Szymeczek, Józef 2009
8 První nezávislost. Poláci v Těšínském Slezsku v roce 1918 / Zahradnik, Stanisław (1932-) 2008
9 W kwestii periodyzacji dziejów Polaków na Zaolziu w okresie międzywojennym 1920-1938/9 / Nowak, Krzysztof (-1986-2003-) 2008
10 Pierwsza Niepodległość. Polacy na Śląsku Cieszyńskim w 1918 roku / Zahradnik, Stanisław (1932-) 2008
11 Polskość i ruch narodowy / Nowak, Krzysztof (-1986-2003-) 2008
12 Bój o Frysztackie / Nowak, Krzysztof (-1986-2003-) 2008
13 Między Warszawą a Pragą / Nowak, Krzysztof (-1986-2003-) 2008
14 Między Cieszynem a Bielskiem / Nowak, Krzysztof (-1986-2003-) 2008
15 Między Trzyńcem a Jabłonkowem / Nowak, Krzysztof (-1986-2003-) 2008
16 Umowa z 5 XI 1918 r. / Nowak, Krzysztof (-1986-2003-) 2008
17 Stefan Wengierow i Matej Andráš - konsulowie "mniejszościowi" początków komunizmu / Nowak, Krzysztof (-1986-2003-) 2008
18 Pierwsza niepodległość. Polacy na Śląsku Cieszyńskim w 1918 roku 2008
19 Polacy przejmują władzę. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego / Nowak, Krzysztof (-1986-2003-) 2008
20 Od stycznia 1919 do sierpnia 1920 / Nowak, Krzysztof (-1986-2003-) 2008
...