(1/5)
83 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Palys, Piotr  

[Hilfe]
/
1 Rada Naukowa dla Spraw Łużycoznawczych / Pałys, Piotr 2014
2 Pomiędzy Polską a Niemcami : konflikt górnośląski w raportach konsulatu czechosłowackiego w Opolu 1920 - 1922 / Pałys, Piotr 2011
3 Niemiecka polityka oświatowa a mniejszości narodowe w latach 1918-1990. Sytuacja Serbołużyczan na tle innych mniejszości / Pjech, Edmund 2009
4 Działalność Polsko-Czechosłowackiej Komisji Weryfikacyjnej w Kłodzkiem / Pałys, Piotr 2009
5 Łużycka korespondencja Wójćecha Kóčki z lat 1947-1950 / Kóčka, Wojciech] 2009
6 Skupiska czeskie w Kłodzkiem, Raciborskiem, Głubczyckiem i Żytawskiem wobec czechosłowackich planów zmiany granic państwowych po II wojnie światowej / Pałys, Piotr 2009
7 [Rezension] - Češi o Lužických Srbech. Český vědecký, publicistický a umělecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého / Kaleta, Petr [2008]
8 Konsulat Generalny Republiki Czechosłowackiej w Opolu (1920-1922) wobec górnośląskich Czechów / Pałys, Piotr 2008
9 Związki Serbołużyczan ze Śląskiem. Wstępny zarys problematyki / Pałys, Piotr 2008
10 Międzynarodowa konferencja naukowa: "Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej. W 60-lecie uchwalenia ustawy serbołużyckiej". Opole, 8 kwietnia 2008 r / Pałys, Piotr] 2008
11 Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej. W 60-lecie uchwalenia Ustawy Serbołużyckiej / Pałys, Piotr [Hrsg.] 2008
12 Polska Misja Wojskowa przy Sojuszniczej Radzie Kontroli w Niemczech wobec spraw łużyckich w latach 1946-1949 / Pałys, Piotr 2008
13 [Rezension] - Cesta do Haliče. František Řehoř a poznání života východní Haliče ve druhé polovině 19. století / Kaleta, Petr [2007]
14 Polskie i czeskie koncepcje przyszłości Łużyc w pierwszej połowie XX wieku / Pałys, Piotr 2007
15 Obraz wolnych °Luźyc w serbołuźyckiej myśli politycznej lat 1945-1947 / Pałys, Piotr 2007
16 Międzynarodowa konferencja naukowa Świat słowiański w oczach naukowców i publicystów XIX i XX wieku. W 50 rocznicę śmierci Ludvika Kuby w Opolu, 16-17 listopada 2006 r / Pałys, Piotr 2007
17 Czechosłowackie roszczenia graniczne wobec Polski 1945-1947. Racibórz, Głubczyce, Kłodzko / Pałys, Piotr 2007
18 Bibliografia prac sorabistycznych prof. dr. hab. Leszka Kuberskiego / Pałys, Piotr 2007
19 [Rezension] - Nad Olzą i Ostrawicą Działalność społeczno-wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Szkoły Ludowej w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (1894-1919) / Baron, Roman [2006]
20 Łużyce w czeskiej i polskiej myśli politycznej w latach 1918-1948 / Pałys, Piotr 2006
...