(1/2)
37 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Parczewski, Michal  

[Hilfe]
/
1 Problem Lędzian a kształtowanie się polsko-ruskiej rubieży etnicznej / Parczewski, Michał 2008
2 [Rezension] - Ciałopalny obrządek pogrzebowy w międzyrzeczu Liwca, Bugu i Krzny we wczesnym średniowieczu / Kalaga, Joanna [2007]
3 Średniowieczna kolonizacja wschodniej części polskich Karpat w świetle danych archeologii / Parczewski, Michał 2007
4 Nowe początki starego Dubiecka / Parczewski, Michał 2007
5 Nowe początki starego Dubiecka / Parczewski, Michał 2007
6 Kilka uwag o początkach Dubiecka / Parczewski, Michał 2007
7 Problem Lędzian a kształtowanie się polsko-ruskiej robieży etnicznej. Das Problem der Lendzanen und die Bildung der polnisch-altrussischen ethnischen Grenze / Parczewski, Michał 2007
8 Uwagi o przejawach wczesnośredniowiecznej aktywności militarnej w północnych Karpatach / Parczewski, Michał 2005
9 Frühe Slawen in Mitteleuropa. Schriften / Godłowski, Kazimierz 2005
10 Okolice Markowej we wczesnym średniowieczu (VI - poł. XIII w.) / Parczewski, Michał 2005
11 Archeologia o początkach Słowian / Kaczanowski, Piotr [Hrsg.] 2005
12 Współczesne poglądy w sprawie etnogenezy oraz wielkiej wędrówki Słowian / Parczewski, Michał 2004
13 Wczesnosłowiańskie odkrycia w Bachórzu, pow. Rzeszów / Parczewski, Michał 2003
14 Problem Lędzian a kształtowanie się polsko-ruskiej rubieży etnicznej / Parczewski, Michał 2003
15 Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Rybiczyzny, pow. Lipsko / Parczewski, Michał 2003
16 Praojczyzna Słowian w ujęciu źródłoznawczym / Parczewski, Michał 2002
17 Słowianie / Parczewski, Michał 2002
18 Początki dziejów słowiańskich / Parczewski, Michał 2002
19 Prof. Dr habil. Helena Zoll-Adamikowa (27. März 1931 - 8. September 2000) / Parczewski, Michał 2001
20 Quellen zur slawischen Besiedlung im Karpatengebiet. Bd. 1 / Parczewski, Michał [Hrsg.] 2001
...