(1/5)
85 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Piekalski, Jerzy (1956-)  

[Hilfe]
/
1 Die Formierung des öffentlichen und privaten Raums im Breslau des 13. Jahrhunderts / Piekalski, Jerzy (1956-) 2014
2 Die mittelalterlichen Klöster Breslaus und ihre Rolle in der Stadtentwicklung / Piekalski, Jerzy (1956-) 2014
3 Archaeology of a Pre-Industrial Town in Silesia. Case Study Gliwice / Michnik, Monika [Hrsg.] 2012
4 Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Wrocław (Breslau) / Piekalski, Jerzy (1956-) 2012
5 Current Problems of Research on Production, Processing, Storage and Distribution of Food in the Medieval Rural Environment of Lower Silesia / Fokt, Krzysztof 2011
6 Die Lokation Breslaus als archäologischer Forschungsproblem / Piekalski, Jerzy (1956-) 2011
7 Ulice średniowiecznego Wrocławia / Piekalski, Jerzy (1956-) [Hrsg.] 2010
8 The Fortifications of Medieval and Post-Medieval Wrocław/Breslau / Konczewski, Paweł 2010
9 Die Wende des 15. und 16. Jh. in den Städten Schlesiens / Piekalski, Jerzy (1956-) 2009
10 Die Entwicklung der urbanen Struktur Breslaus im Mittelalter / Piekalski, Jerzy (1956-) 2008
11 Problem lokalizacji średniowiecznej osady Walonów we Wrocławiu w świetle ostatnich badań archeologicznych / Konczewska, Magdalena 2008
12 Neubau oder Weiterentwicklung? Frühneuzeitliche Stadtbefestigung in Breslau und Krakau / Piekalski, Jerzy (1956-) 2007
13 Średniowieczny przełom kulturowy / Piekalski, Jerzy (1956-) 2007
14 Średniowieczna osada Walonów we Wrocławiu w świetle badań archeologicznych przy plebanii parafii Św. Maurycego we Wrocławiu / Konczewska, Magdalena 2007
15 Das Handwerk in Breslau im Mittelalter und in früher Neuzeit / Piekalski, Jerzy (1956-) 2006
16 Die Rolle der Wohntürme bei der Entwicklung städtischen Wohnens im 12. und 13. Jh. in Mitteleuropa / Piekalski, Jerzy (1956-) 2006/2007 [2011]
17 Wleń a początki zamków śląskich / Jerzyk, Wojciech 2006
18 Mieszczański Wrocław w późnym średniowieczu / Piekalski, Jerzy (1956-) 2006
19 Problem wież mieszkalnych w średniowiecznych miastach Europy Centralnej / Piekalski, Jerzy (1956-) 2005
20 Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy autostrady A4 na odcinku Jędrzychowice - Krzyżowa, woj. dolnośląskie / Bykowski, Karol 2005
...