(1/4)
80 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Purchla, Jacek (1954-)  

[Pomoc]
/
1 Architektura Krakowa : przewodnik / Fabiański, Marcin 2012
2 Das Vermächtnis der Stadtgründung Krakaus / Purchla, Jacek (1954-) 2011
3 Dom miłośnika sztuki : kultura artystyczna Czech i Moraw 1870 - 1930 / Rydiger, Monika [Red.] 2010
4 Das Wunder von 1989 aus der Sicht eines Krakauers / Purchla, Jacek (1954-) 2009
5 Dziedzictwo lokacji 1257 roku / Purchla, Jacek (1954-) 2008
6 Małopolska or Galicia: Cracow's Dilemmas in Central Europe / Purchla, Jacek (1954-) 2007
7 Cultural Heritage in the 21st Century. Opportunities and Challenges / Murzyn, Monika A. [Red.] 2007
8 Kraków i Lublana a mit Europy Środkowej / Purchla, Jacek (1954-) 2007
9 Wiedeń a Kraków na przełomie XIX i XX wieku / Purchla, Jacek (1954-) 2007
10 Kraków i Lublana a mit Europy Środkowej. Materiały międzynarodwej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie w dniach 11-12 grudnia 2006 / Purchla, Jacek (1954-) [Red.] 2007
11 Rozwój przestrzenny, urbanistyczny i architektoniczny Krakowa doby autonomii galicyjskiej i Drugiej Rzeczypospolitej / Purchla, Jacek (1954-) 2007
12 Rocznik Krakowski / Wyrozumski, Jerzy (1930-) [Red.] 2006
13 Krakau und Nürnberg in der europäischen Zivilisation (statt einer Einführung) / Purchla, Jacek (1954-) 2006
14 Krakau und Nürnberg in der europäischen Zivilisation. Materialien der internationalen Tagung im Internationalen Kulturzentrum Krakau, 6. - 7. Dezember 2004 / Purchla, Jacek (1954-) [Red.] 2006
15 Die Widersprüchlichkeiten der Hauptstadtproblematik / Purchla, Jacek (1954-) 2006
16 Naród, styl, modernizm / Purchla, Jacek (1954-) [Red.] 2006
17 Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie. The Campus of the Cracow University of Economics / Purchla, Jacek (1954-) 2006
18 Rocznik Krakowski / Purchla, Jacek (1954-) [Red.] 2005
19 Hubert Ritter i hitlerowskie wizje Krakowa / Purchla, Jacek (1954-) 2005
20 Heritage and transformation / Purchla, Jacek (1954-) 2005
...