(1/2)
34 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Redzik, Adam  

[Hilfe]
/
1 Überlegungen zu Lemberg/Lwów als Erinnerungsort der Polen / Redzik, Adam 2011
2 Lwów als Erinnerungsort der Polen. Einige Reflexionen über Lemberg im polnischen Bewusstsein / Redzik, Adam 2009
3 Historia czasopiśmiennictwa prawniczego. "Nowy Proces Cywilny" - "Polski Proces Cywilny" (1933-1939) : (11) / Redzik, Adam 2009
4 [Rezension] - Wybitni przedstawiciele kultury europejskiej. Przemysław Dąbkowski [1877-1950] - uczony, pisarz, podróżnik / Nowacki, Roman 2008/2009 [2009]
5 Stanisław Józef Sunderland (1847-1912) : Siedlecki adwokat i działacz społeczny / Redzik, Adam 2008
6 Leon Peiper (1865-1942) - zapomniany wybitny uczony i adwokat / Andrzejewski, Zenon 2008
7 Adwokaci polscy Ojczyźnie / Mikke, Stanisław [Hrsg.] 2008
8 "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" w latach 1921-1939. (5) / Redzik, Adam 2008
9 Pracownicy naukowi Wydziału Prawa UJK we Lwowie podczas okupacji sowieckiej w świetle pewnego dokumentu / Redzik, Adam 2008/2009 [2009]
10 [Rezension] - Lwów w cieniu Kołymy / Czuruk, Stanisław [2007]
11 [Rezension] - Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni / Draus, Jan [2007]
12 Księstwo Warszawskie a rozwój prawa w Polsce / Redzik, Adam 2007
13 Ostrowski Stanisław Marian (1911-1940) / Redzik, Adam 2007
14 Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce / Redzik, Adam 2007
15 Zagłada Żydów lwowskich (1941-1944) / Honigsman, Jakub (1922-2008) 2007
16 Antoni Peretiatkowicz jako profesor Uniwersytetu Lwowskiego (1918-1919) / Redzik, Adam 2007
17 Kilka uwag na temat języka wykładowego w Uniwersytecie Lwowskim w XIX i początkach XX wieku / Redzik, Adam 2007
18 Czasopisma prawnicze w Polsce międzywojennej (1) / Redzik, Adam 2007
19 Tak musiało być. Wspomnienia / Ostrowska, Joanna 2007
20 Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946 / Redzik, Adam 2006
...