(1/7)
128 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Royt, Jan (1955-)  

[Hilfe]
/
1 Die Tafelmalerei in Nordwestböhmen und Westböhmen von etwa 1340 bis zur ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts / Royt, Jan (1955-) 2011
2 Kristus v křesťanské ikonografii / Royt, Jan (1955-) 2010
3 Die Darstellung der Landrechtssitzung und des Vogelparlaments in einem Gemach des so genannten Roten Turmes auf Schloss Neuhaus (Jindrichuv Hradec) / Royt, Jan (1955-) 2010
4 Der Kanon und die Ikonographie der böhmischen Landespatrone / Royt, Jan (1955-) 2009
5 Bischof Johann IV. von Draschitz als Kunstmäzen / Royt, Jan (1955-) 2009
6 Wenzel Králík von Buřenice als Mäzen / Royt, Jan (1955-) 2009
7 Wolfgang (um 920-994) : Gedenktag: 31. Oktober / Samerski, Stefan (1963-) 2009
8 Maria / Royt, Jan (1955-) 2009
9 Středověké deskové a nástěnné malířství na Chebsku / Royt, Jan (1955-) 2009
10 Středověké umělecké řemeslo v Chebu / Royt, Jan (1955-) 2009
11 Rozkvět malířství za vlády císaře a krále Karla IV. a jeho syna Václava IV / Royt, Jan (1955-) 2009
12 Domácí středověké kaple v pražských domech a palácích / Royt, Jan (1955-) 2009
13 Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře / Horyna, Mojmír [2009]
14 Mater domus cisterciáckých klášterů v Čechách, jejich "první" i "druhý" život / Royt, Jan (1955-) 2009
15 O krádeži a nálezu gotického ciboria na Novém Městě pražském / Royt, Jan (1955-) 2009
16 Nástěnné malby v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani / Royt, Jan (1955-) 2009
17 Rituál a umělecká výzdoba radničních budov / Royt, Jan (1955-) 2009
18 [Rezension] - Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby / Kyzourová, Ivana. [Hrsg.] [2008]
19 Quelle und Ausgangsbasis der böhmischen Tafelmalerei in den Jahren 1340-1380 / Royt, Jan (1955-) 2008
20 Devoční zobrazení ve středověku a zbožnost / Royt, Jan (1955-) 2008
...