(1/1)
12 Súhlasný pojem k hľadanému
meno osoby:
Ruttkay, Frano  

[Pomoc]
/
1 Slovenskí kolaboranti v službách mad'arskej iredenty (1920 - 1938) / Ruttkay, Fraňo 1998
2 Slovenskí kolaboranti v službách maďarskej iredenty (1920-1938) / Ruttkay, Fraňo 1998
3 Stopami slovenského písomníctva / Ruttkay, Fraňo 1991
4 Český a slovenský tisk v letech 1918 - 1944 / Beránková, Milena [Red.] 1988
5 Slovenský život a žurnalistika / Ruttkay, Fraňo 1987
6 Slovenský periodický tisk do roku 1918 / Ruttkay, Fraňo [Red.] 1984
7 L'udovit Štúr ako zakladatel' modernej slovenskej politickej žurnalistiky / Ruttkay, Fraňo 1982
8 Robotnícka žurnalistika v sociálnom a národnom hnutí Slovákov : (1897-1918) / Ruttkay, Fraňo 1980
9 Prehl'ad dejín slovenského novinárstva do roku 1918 / Ruttkay, Fraňo 1977
10 L'udovit Štúr ako zakladatel' modernej slovenskej žurnalistiky / Ruttkay, Fraňo 1966
11 Samuel Jurkovič. Priekopník slovenského družstevníctva / Ruttkay, Fraňo 1963
12 Daniel G. Lichard a slovenské novinárstvo jeho doby / Ruttkay, Fraňo 1961