(1/2)
33 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Salamon, Maciej  

[Hilfe]
/
1 Der zweite Kongress Ausländischer Polen-Historiker in Krakau 2012 / Salamon, Maciej (1946-) 2012/2013 [2013]
2 Rome, Constantinople and newly-converted Europe : archaeological and historical evidence. Cracow, Poland, 21-25 September 2010. Book of abstracts and addresses / Salamon, Maciej (1946-) [Hrsg.] 2010
3 Józef Wolski (19 III 1910 - 2 X 2008) / Salamon, Maciej (1946-) 2009
4 Greckie "hapax legomenon" (?) w liście bizantyńskiego władcy do Władysława III (Warneńczyka) / Salamon, Maciej 2008
5 Erster Kongress ausländischer Forscher der Geschichte Polens in Krakau / Salamon, Maciej 2007
6 Erster Kongress Ausländischer Forscher der Geschichte Polens in Krakau / Salamon, Maciej 2007
7 Władysław Opolczyk a kraje kultury prawosławnej / Salamon, Maciej 2007
8 Historyka. Studia metodologiczne / Salamon, Maciej [Hrsg.] 2006
9 Historyka. Studia metodologiczne / Salamon, Maciej [Hrsg.] 2005 [2006]
10 Mikołj Lanckoroński in Konstantinopel und die Gottesmutter "nominata Melitta" / Salamon, Maciej 2005
11 O pożytku z "perygrynacji akademickich" nie tylko Kraków i Katowice / Salamon, Maciej 2005
12 [Rezension] - Narisi z istorij grečkoj gromadi Lvova XVI-XVII stolit' / Lil'o, Igor [2004]
13 [Rezension] - Russko-polskij učebnyj slovar' istoričeskich terminov / Markunas, Antoni [2003]
14 [Rezension] - Długi wiek X. Z dziejów powstania Europy / Samsonowicz, Henryk (1930-) [2003]
15 [Rezension] - Wczesnorenesansowa historiografia polsko-łacińska / Dziuba, Agnieszka [2003]
16 Znalezisko brązowej monety bizantyńskiej z Beska, powiat Sanok / Salamon, Maciej (1946-) 2003
17 Fundacja klasztoru benedyktynów słowiańskich na Kleparzu. Ekumenizm w dobie św. Królowej Jadwigi / Salamon, Maciej 2002
18 Historyka. Studia metodologiczne / Salamon, Maciej (1946-) [Hrsg.] 2001
19 Odpowiedź Dieterowi Veldrupowi. / Salamon, Maciej 2001
20 Byzantium and East Central Europe / Prinzing, Günter [Hrsg.] 2001
...