(1/1)
12 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Salamon, Maciej (1946-)  

[Hilfe]
/
1 Der zweite Kongress Ausländischer Polen-Historiker in Krakau 2012 / Salamon, Maciej (1946-) 2012/2013 [2013]
2 Rome, Constantinople and newly-converted Europe : archaeological and historical evidence. Cracow, Poland, 21-25 September 2010. Book of abstracts and addresses / Salamon, Maciej (1946-) [Hrsg.] 2010
3 Józef Wolski (19 III 1910 - 2 X 2008) / Salamon, Maciej (1946-) 2009
4 [Rezension] - Narisi z istorij grečkoj gromadi Lvova XVI-XVII stolit' / Lil'o, Igor [2004]
5 [Rezension] - Długi wiek X. Z dziejów powstania Europy / Samsonowicz, Henryk (1930-) [2003]
6 [Rezension] - Wczesnorenesansowa historiografia polsko-łacińska / Dziuba, Agnieszka [2003]
7 Znalezisko brązowej monety bizantyńskiej z Beska, powiat Sanok / Salamon, Maciej (1946-) 2003
8 Historyka. Studia metodologiczne / Salamon, Maciej (1946-) [Hrsg.] 2001
9 Byzantium and East Central Europe / Prinzing, Günter [Hrsg.] 2001
10 Cyprian (Kyprianos, Kiprian) the Metropolitan of Kiev and Byzantine policy in East-Central Europe / Salamon, Maciej (1946-) 2001
11 Polen und Byzanz - Wege der Begegnung / Salamon, Maciej (1946-) 1999
12 [Personenstammsatz] - / Salamon, Maciej 1946-