(1/1)
16 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Skowron, Ryszard  

[Pomoc]
/
1 Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku / Skowron, Ryszard [Red.] 2009
2 Olivares, los Vasa y el Báltico. Polonia en la política internacional de España en los años 1621-1632 / Skowron, Ryszard 2008
3 Problematyka kozacka na posiedzeniach Consejo de Estado (1649-1657) : Z dziejów obiegu informacji w połowie XVII wieku / Skowron, Ryszard 2008
4 Przemiany w zabudowie miasteczka wawelskiego w okresie od XIV do XX wieku / Skowron, Ryszard 2007
5 Hiszpania wobec polsko-szwedzkiego rozejmu 1635 roku. Misja opata [Alonso] Vazqueza i hrabiego de Solre [Jeana de Croy] / Skowron, Ryszard 2007
6 Preliminaria wojskowe z okresu polsko-hiszpańskich rokowań sojuszniczych w Neapolu (1639-1641) / Skowron, Ryszard [Red.] 2005
7 Łacina w dokumentach i korespondencji dyplomatycznej polsko-hiszpańskiej w latach 1572-1668 / Skowron, Ryszard 2004
8 Antoni Mączak (1928-2003) - wawelskie ad memoriam / Skowron, Ryszard 2003
9 Dwór i kraj epoki Wazów w praktyce i opiniach dyplomacji hiszpańskiej w okresie wojny trzynastoletniej / Skowron, Ryszard 2003
10 Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie w dniach 2-5 kwietnia 2001 / Skowron, Ryszard [Red.] 2003
11 O powrót na Wawel królewskich pamiątek ze zbiorów książąt Czartoryskich / Skowron, Ryszard 2002/2003 [2004]
12 Muzea i edukacja. Między przeszłością a przyszłością / Skowron, Ryszard 2002
13 Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621-1632 / Skowron, Ryszard 2002
14 Polsko-hiszpańskie projekty inwazji na Szwecję w okresie panowania Zygmunta III i Władysława IV / Skowron, Ryszard 2001
15 Wawel - kronika dziejów. T. 1: Od pradziejów do roku 1918 / Skowron, Ryszard 2001
16 Kalendarium dziejów Wawelu do roku 1905 / Skowron, Ryszard 1990