(1/3)
53 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Slon, Marek  

[Pomoc]
/
1 Warum nur ein Breslau? Versuch eines Vergleichs der Entwicklung der Städte Breslau, Prag, Krakau und Posen / Słoń, Marek (-1999-) 2014
2 'Fundatio civitatis'. Städtische Lokation und kirchliches Stiftungsprogramm in Breslau, Krakau und Posen / Słoń, Marek 2011
3 Die Badstube des Heilig-Geist-Spitals zu Breslau / Słoń, Marek 2010
4 Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie / Słoń, Marek 2010
5 [Recenzja] - Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach polskich. Studium źródłoznawcze / Bimler-Mackiewicz, Elżbieta [2007]
6 [Recenzja] - Wrocławskie spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego z 1453 roku. Studium z historii kredytu i kultury materialnej / Goliński, Mateusz (1960-) [2007]
7 Altstadt, Neustadt, Schadegard. Zu den drei Stadtgründungen in Stralsund / Słoń, Marek 2007
8 Spitäler in der Kirchenprovinz Gnesen im Mittelalter / Słoń, Marek 2007
9 Zur neuesten Spitalforschung in Polen / Słoń, Marek 2007
10 Początki osady walońskiej i kościoła Św. Maurycego we Wrocławiu / Słoń, Marek 2007
11 [Recenzja] - Książęta i stany. Historia Śląska (1469-1740) / Conrads, Norbert (1938-) 2006/2007 [2008]
12 Mitteleuropäische Wollweberei und die Breslauer Neustadt / Słoń, Marek 2006/2007 [2008]
13 Dlaczego tylko jeden Wrocław? Próba porównania rozwoju aglomeracji miejskich Wrocławia, Pragi, Krakowa i Poznania / Słoń, Marek 2006
14 Sukiennictwo w Europie Środkowej i wrocławskie Nowe Miasto / Słoń, Marek 2006
15 Przykłady słownictwa medycznego z "Wrocławskiej księgi lekarskiej" / Słoń, Marek 2006
16 Autorzy średniowiecznych rękopisów medycznych / Słoń, Marek 2006
17 Fundatio civitas. Program fundacyjny procesu lokacyjnego na przykładzie Wrocławia, Krakowa i Poznania / Słoń, Marek 2006
18 "Kein stat findt man der gelich". Zur vergleichenden mittelalterlichen Spital- und Stadtgeschichte: Polen - Rhein-Maas-Raum / Słoń, Marek 2005
19 Zur Edition der Grundbücher einer mittelalterlichen Grosstadt. Die Breslauer Schöffenbücher / Słoń, Marek 2005
20 [Recenzja] - De l'antiquité au XVIIIe siècle. Genèse des villes européennes / Pinol, Jean-Luc [Red.] [2004]
...