(1/1)
12 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Slowinski, Slawomir  

[Hilfe]
/
1 Szczecin. Standards of Living in a Medieval Town / Kowalska, Anna B. 2008
2 Sceny mitologiczne na misie brązowej z Nowego Objezierza i źródła ich inspiracji / Janowski, Andrzej 2008
3 Fragmenty średniowiecznych umocnień obronnych odkrytych przy ul. św. Ducha w Szczecinie / Kamiński, Roman 2007
4 Historia rozwoju urbanistycznego Białogardu. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego / Kalita-Skwirzyńska, Kazimiera 2006
5 Misy romańskie ze szczecinskiego Podzamcza / Janowski, Andrzej 2006
6 Kilka uwag na temat wczesnośredniowiecznych obwałowań Szczecina / Słowiński, Sławomir 2006
7 Wczesnośredniowieczne osadnictwo na terenie starego miasta w Trzebiatowie na podstawie badań archeologicznych / Słowiński, Sławomir 2004
8 Wpływy skandynawskie w dekoracji drewnianych przedmiotów codziennego użytku ze szczecińskiego Podzamcza / Słowiński, Sławomir 2004
9 Przyczynek do poznania obrotu pieniężnego miast zachodniopomorskich w średniowieczu. Monety ze skarbu z Podzamcza w Szczecinie / Słowiński, Sławomir 2004
10 [Rezension] - Zaklinanie śmierci. Śmierć i pokuta w dawnym Księstwie Pomorskim / Łysiak, Wojciech [2001]
11 Przebieg umocnień wczesnośredniowiecznego podgrodzia w Szczecinie w świetle ostatnich badań / Dworaczyk, Marek 1998
12 Badania na grodzisku w Lipianach w 1992 roku / Słowiński, Sławomir 1992 [1994]