(1/15)
288 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Smahel, Frantisek (1934-)  

[Hilfe]
/
1 Hieronymus von Prag. Rastloster Gelehrter und unbequemer Geist / Šmahel, František (1934-) 2014
2 Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku / Nodl, Martin (1968-) [Hrsg.] 2014
3 Jan Hus. Život a dílo / Šmahel, František (1934-) 2013
4 Basilejská kompaktáta. Příběh deseti listin / Šmahel, František (1934-) 2012
5 Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy / Šmahel, František (1934-) [Hrsg.] 2012
6 Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku / Šmahel, František (1934-) 2012
7 "Old Czechs Were Hefty heroes". The Construction and Reconstruction of Czech National History in its Relationship to the "Great" Medieval Past / Šmahel, František (1934-) 2011
8 [Rezension] - Panovnické vjezdy na středověké Moravě / Antonín, Robert [2010]
9 [Rezension] - Commentarius in I-IX capitula tractatus De universalibus Iohannis Wyclif Stephano de Palecz ascriptus / Müller, Ivan [Hrsg.] [2010]
10 Život a dílo Jeronýma Pražského : zpráva o výzkumu / Šmahel, František (1934-) 2010
11 Magistri Hieronymi de Praga Quaestiones, Polemica, Epistulae / Šmahel, František (1934-) [Hrsg.] 2010
12 [Rezension] - Dvě staročeská utrakvistická díla Jakoubka ze Stříbra / Čejka, Mirek [Hrsg.] [2009]
13 [Rezension] - Cesta Karla IV. do Francie. Příspěvek ke kritice Velkých francouzských kronik / Fantysová-Matějková, Jana (1976-) [2009]
14 [Rezension] - Spisy z Pařížského sborníku / Chelčický, Petr [2009]
15 [Rezension] - Víra v pokrok. Dějiny jedné evropské ideje / Loewenstein, Bedřich (1929-) [2009]
16 Gab es einen Frühhumanismus im luxemburgischen Böhmen? / Šmahel, František (1934-) 2009
17 The Hussite Revolution (1419-1471) / Šmahel, František (1934-) 2009
18 Rituály, ceremonie a festivity ve strední Evropě 14. a 15. století / Nodl, Martin (1968-) [Hrsg.] 2009
19 Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty / Šmahel, František (1934-) 2009
20 Kutnohorský dekret po 600 letech. Bilance dosavadního bádání / Šmahel, František (1934-) 2009
...