(1/1)
14 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Sobotková, Marie  

[Hilfe]
/
1 Ohlas válečných událostí 2. poloviny 17. století v zápiscích Mikuláše Františka Kerneria / Sobotková, Marie 2005
2 Ze vztahů mezi městy Vratislaví a Olomoucí. (I. Do roku 1650) / Sobotková, Marie 2003
3 Studie z české a polské literatury. Pět století v historii česko-polských literárních souvislostí / Sobotková, Marie 2002
4 Dva narativní texty polské provenience o švédské okupaci Olomouce v letech 1642-1650 / Sobotková, Marie 2001
5 Adam Mickiewicz - texty a kontexty. Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Olomouci 24. a 25. listopadu 1998 / Sobotková, Marie [Hrsg.] 1999
6 Adam Mickiewicz. Texty a kontexty. Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Olomouci 24. a 25. listopadu 1998 1999
7 Vznik kultu Panny Marie Svatokopecké a jeho reflexe v kramářských písních / Fiala, Jiří 1999
8 Hugo Kołłątaj, významná osobnost polského osvícenství, na Moravě a v Čechách v letech 1794-1802 / Sobotková, Marie 1999
9 Z historii kontaktów polsko-czeskich: Adam Mickiewicz i Josef Vaclav Frič / Sobotková, Marie 1998
10 Najważniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego (od Bogurodzicy do Norwida) / Sobotková, Marie 1996
11 Autor, text, adresát v českých, polských a slovenských memoárech 17. století / Sobotková, Marie 1996
12 Recepce Sienkiewiczova románu Quo vadis? v českém prostředí / Sobotková, Marie 1996
13 Polský pramen k moravským dějinám roku 1650 / Sobotková, Marie 1995
14 Studium polského jazyka a literatury na českých vysokých školách / Řeháček, L[uboš] 1995