(1/3)
42 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Sperka, Jerzy  

[Hilfe]
/
1 Rittergeschlechter im mittelalterlichen Kleinpolen. Zum gegenwärtigen Forschungsstand / Sperka, Jerzy 2012
2 Wojny króla Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem (1391 - 1396) / Sperka, Jerzy 2011
3 Historia gospodarcza: Dzieje gospodarcze Górnego Śląska w średniowieczu / Sperka, Jerzy 2011
4 Kontrowersje historyczne: Kolonizacja niemiecka. W historiografii polskiej / Sperka, Jerzy 2011
5 Średniowiecze polskie i powszechne. T. 5 / Panic, Idzi (1952-) [Hrsg.] 2009
6 Poczet królów polskich : [sylwetki 53 królów i książąt / Czwojdrak, Bożena 2009
7 Territorial Powers, System of Administration, and the Inner Circle of Duke Władysław Opolczyk (┌1401) / Sperka, Jerzy 2009
8 Nieznane fakty dotyczące napadu na klasztor Paulinów w Częstochowie w 1430 roku / Sperka, Jerzy 2009
9 Od rozbiorów do współczesności / Glimos-Nadgórska, Anna [Hrsg.] 2008
10 Od pradziejów do rozbiorów / Sperka, Jerzy [Hrsg.] 2008
11 Środowisko przyrodniczo-geograficzne / Pulinowa, Maria Z. [Hrsg.] 2008
12 Władysław Opolczyk wobec Sanoka i ziemi sanockiej (1371-1378) / Sperka, Jerzy 2008
13 Średniowiecze polskie i powszechne. T. 4 / Panic, Idzi (1952-) [Hrsg.] 2007
14 Władysław Jagiełło i Jadwiga oraz ich zaplecze polityczne wobec Władysława Opolczyka i jego zwolenników / Sperka, Jerzy 2007
15 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Panic, Idzi [Hrsg.] 2007
16 Andrzej Schony z Bobolic i Jan Schoff z Toplina. Z dziejów kariery i awansu rycerzy obcych w Polsce późnośredniowiecznej / Sperka, Jerzy 2007
17 Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370-1401. Studium o elicie władzy w relacjach z monarchą / Sperka, Jerzy 2006
18 Andrzej (Andraszko) Schony z Barlabas i Bobolic herbu Amadej / Sperka, Jerzy 2006
19 Abel Biel z Błeszna herbu Ostoja / Sperka, Jerzy 2006
20 Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370-1401. Studium o elicie władzy w relacjach z monarchą / Sperka, Jerzy 2006
...