(1/3)
53 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Streikus, Arunas  

[Hilfe]
/
1 Die Integration der memelländischen Katholiken in die Kirchenprovinz Litauen 1926-1939 / Streikus, Arūnas 2013
2 Der Berg der Kreuze / Streikus, Arunas 2013
3 The History of Religion in Lithuania since the Nineteenth Century / Streikus, Arūnas 2012
4 Die katholische Kirche in Litauen und der Vatikan in der Zeit der sowjetischen Besetzung / Streikus, Arunas 2011
5 Bažnyčios istorija nuo Romos iki Vilniaus : iššūkiai krikščionybei nuo ankstyvųjų naujųjų laikų iki šių dienų 2011
6 Lietuva ir Šventasis Sostas, (1922 - 1938) : slaptojo Vatikano archyvo dokumentai 2010
7 Religija ir visuomenė nepriklausomoje Lietuvoje, (1918 - 1940 m.) 2010
8 Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944 - 1990) / Streikus, Arūnas 2010
9 Diplomatas Stasys Antanas Bačkis / Streikus, Arūnas 2007
10 Lithuanian Catholic Clergy and the KGB / streikus, Arūnas 2006
11 Okupacija ir aneksija. Pirmoji sovietinė okupacija, (1940-1941) / Jakubčionis, Algirdas 2006
12 Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje: 1940-1990: dokumentų rinkinys 2005
13 Lietuvos intelektualų elitas lemtingų politinių lūžių metais: (1940-1945) / Streikus, Arūnas 2005
14 Katalikų Bažnyčios padėtis nacių okupuotoje Lietuvoje / Streikus, Arūnas 2005
15 Kunigų dalyvavimas ginkluotojo pasipriešinimo sąjūdyje / Streikus, Arūnas 2005
16 Istorinės atminties sovietizavimo ypatybės Lietuvoje / Streikus, Arūnas 2005
17 Represje przeciwko Kościołowi katolickiemu na Litwie w latach 1944-1954 / Streikus, Arūnas 2005
18 Ideologinė cenzūra Lietuvoje 1956-1989 m. / Streikus, Arūnas 2004
19 Antireliginė propaganda Lietuvoje 1944-1970 metais / Streikus, Arūnas 2004
20 Represijos prieš Bažnyčią Lietuvoje 1944-1954 metais / Streikus, Arūnas 2004
...