(1/1)
20 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Stryjkowski, Maciej (1547-~1593)  

[Hilfe]
/
1 The Polotsk Campaigns of Ivan IV and Stefan Bathory. The Development of Military Art During the Livonian War / Davies, B[rian] 2010
2 Odnaleziony tekst Macieja Stryjkowskiego o bitwie z Moskwą 1564 roku i inne rewelacje w zbiorach rosyjskich i nie tylko / Wojtkowiak, Zbysław 2010
3 Dziejopis w cieniu Koryfeusza (Mało znany utwór Macieja Stryjkowskiego) / Wojtkowiak, Zbysław 2008
4 Humanista na wojennych rubieżach. Oprawa erudycyjna "Gońca cnoty" Macieja Stryjkowskiego / Wojtkowiak, Zbysław 2008
5 Stanisław Staszic i Maciej Stryjkowski - pokrewieństwo postawy / Abramowicz, Andrzej (2) (1926-2011) 2006
6 Inwentarz bibliograficzny w "Kronice" Macieja Stryjkowskiego / Krawczyk, Antoni 2006
7 Maciej Stryjkowski o pogańskich obyczajach mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego / Siemiańczuk, Albina 2004
8 Legenda o svjatoj Ursule v staroj polskoj i vostočnoslavjanskoj pis'mennosti (XVI-XVII vv.) / Zoltán, András 2003
9 Ze studiów nad turecką misją Macieja Stryjkowskiego / Radziszewska, Julia 2003
10 Udzel Maceja Stryjkoŭskaha ŭ Infljanckaj Vajne / Semjančuk, Al'bina 2002
11 Genealogija, arba Trumpas didžiųjų Lietuvos kunigaikščių ir jų didžių bei narsių karo žygių aprašymas, kadaise Motiejaus Strijkovskio sukurtas, o dabar atnaujintas ir vėl išleistas Samuelio Daugirdo iš Pagaujo / Daugirdas, Samuelis 2001
12 O Smoleńskim Latopisie Demetriusza, nieznanym źródle Macieja Stryjkowskiego i o przyczynach jego "zapomnienia" / Wojtkowiak, Zbysław 2001
13 Lietuvos didžiosios kunigaištystės riterio vaizdinys Motiejaus Stryjkovskio tekstuose / Kiaupienė, Jūratė (1947-) 2000
14 History of the Grand Duchy of Lithuania in the works of Motiejus Strijkovskis / Narbutas, Sigitas 1998
15 Konferencija "Motiejus Strijkovskis ir jo laikų Lietuvos istoriografija" / Vilimas, Darius 1997 [1998]
16 Wielkie Księstwo Litewskie i jego mieszkańcy w oczach Macieja Stryjkowskiego / Goleman, Wojciech 1996
17 Maciej Stryjkowski - dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego : kalendarium życia i działalności / Wojtkowiak, Zbysław 1990
18 Maciej Stryjkowski - ein polnischer Dichter und Historiker Litauens / Reklaitis, Povilas (1922-1999) 1986
19 Maciej Stryjkowski : historyk-poeta z epoki odrodzenia / Radziszewska, Julia 1978
20 [Personenstammsatz] - / Stryjkowski, Maciej 1547-~1593