(1/1)
20 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Studnicková, Milada  

[Hilfe]
/
1 Drehknoten und Drachen. Die Orden Wenzels IV. und Sigismunds von Luxemburg und die Polysemantik ihrer Zeichen / Studničková, Milada 2009
2 Jenský kodex. Sv. 2. Komentář / Boldan, Kamil 2009
3 Conscriptum per Fratrem Mathiam de Rehtz. Iluminované rukopisy kadaňského kláštera františkánů-observantů z konce 15. století / Studničková, Milada 2009
4 The Jena Codex. Sv. 2. Commentary / Boldan, Kamil 2009
5 Il namoscritto miniato Collectanea del cardinale Nicolás Rossell dell'archivio vaticano Arm. XXXV, 70. Contributo sulla questione dell'attività dei miniaturisti boemi alla corte degli antipapi avignonesi Clemente VII e Benedetto XIII / Studničková, Milada 2008
6 Fibula carnis vel monile virginis desponsatae. K motivu spony mariánských soch a obrazů / Studničková, Milada 2007
7 The Bible of Konrad of Vechta: Stylistic Change in Bohemian Book Illumination / Studničková, Milada 2006
8 Böhmische Orientierung in der Miniaturmalerei. Der Kreis der Meister von Gerona / Studničková, Milada 2006
9 Sv. Václav jako scala coeli. (K interpretaci nástěnných maleb schodiště Velké věže na hradě Karlštejně) / Studničková, Milada 2006
10 Kult svatého Zikmunda v Čechách / Studničková, Milada 2006
11 Vyobrazení očistce ve Smíškovském graduálu / Studničková, Milada 2005
12 Panovnický majestát Zikmunda Lucemburského ve výtvarném umění / Studničková, Milada 2005
13 Die Kuttenberger Gradualien / Studničková, Milada 2004
14 [Rezension] - Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460 / Bartlová, Milena [2003]
15 "Sub serenissimo principe et domino Wladislao rege ungarie bohemie ... vita regularis inducta est." Die Entwicklung der böhmischen Buchmalerei zur Zeit der Jagiellonen und ihr Verhältnis zu den Nachbarländern / Studničková, Milada 2002
16 Úvodní iluminace Smíškovského graduálu jako klíč k interpretaci rukopisu / Studničková, Milada 2002
17 Rabštejnský Nový zákon / Boldan, Kamil 2001
18 "Aquila Imperatoris": Das Motiv des doppelköpfigen Adlers bei den Luxemburgern / Studničková, Milada 1998
19 800 Jahre des Klosters in Osek (1196-1996) : Katalog der Ausstellung / Stehlíková, Dana 1996
20 800 let kláštera v Oseku (1196-1996) : Katalog k výstavě konané v refektáři kláštera od 25.5. do 20.10.1996 / Stehlíková, Dana 1996