(1/2)
33 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Szczypka-Gwiazda, Barbara  

[Hilfe]
/
1 Historia kultury: Historia sztuki Górnego Śląska / Chojecka, Ewa 2011
2 Architektura i sztuka dwudziestolecia międzywojennego na Górnym Śląsku wobc tradycji piastowskiej / Szczypka-Gwiazda, Barbara 2008
3 Rozum i rzetelność są wsparciem jedynym : studia z historii ofiarowane Ewie Chojeckiej / Szczypka-Gwiazda, Barbara [Hrsg.] 2006
4 Na skraju odmienności czy u źródeł podobieństwa - miejsce i rola katowickiego środowiska artystycznego na przykładzie działalności członków grupy "Arkat" / Szczypka-Gwiazda, Barbara 2006
5 Wystrój kaplicy szpitala Elżbietanek w Katowicach. Młoda Polska - secesja czy historyzm / Szczypka-Gwiazda, Barbara 2006
6 Rozum i rzetelność są wsparciem jedynym. Studia z historii sztuki ofiarowane Ewie Chojeckiej / Szczypka-Gwiazda, Barbara [Hrsg.] 2006
7 Ruda Śląska. Tradycja i teraźniejszość dla przyszłości. Sztuka sakralna Rudy Śląskiej / Lubina, Michał [Hrsg.] 2005
8 Sztuka sakralna Rudy Śląskiej / Szczypka-Gwiazda, Barbara [Hrsg.] 2005
9 Górnośląskie środowisko plastyczne w czasie II wojny światowej / Szczypka-Gwiazda, Barbara 2005
10 Zespół witraży kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej Wirku na tle kultu świętego / Szczypka-Gwiazda, Barbara 2005
11 Spór o tożsamość sztuki Górnego Śląska w kontekście przemian środowiska artystycznego Katowic w XX wieku / Szczypka-Gwiazda, Barbara 2005
12 Sztuka na pruskim Górnym Śląsku od połowy XVIII do początku XX wieku 1740-1763-1918 / Kozina, Irma (-2000-) 2004
13 Sztuka XX wieku. Trójgłos polsko-niemiecko-czeski 1918-1939-1945 / Szczypka-Gwiazda, Barbara 2004
14 Sala koncertowa w Bytomiu projektu Hansa Poelziga - dzieło zaginione / Szczypka-Gwiazda, Barbara 2004
15 Awangarda i tradycja. Kierunki rozwoju urbanistyczno-architektonicznego Bytomia w dwudziestoleciu międzywojennym / Szczypka-Gwiazda, Barbara 2004
16 Sztuka XX wieku 1945-2000 / Kozina, Irma (-2000-) 2004
17 Funkcjonalistyczna architektura sakralna Katowic czasów międzywojnia / Szczypka-Gwiazda, Barbara 2003
18 Pomiędzy praktyką a utopią trójmiasta Bytom-Zabrze-Gliwice jako przykład koncepcji miasta przemysłowego czasów Republiki Weimarskiej / Szczypka-Gwiazda, Barbara 2003
19 Czy istnieje środowisko twórcze artystów plastyków Sosnowca po 1945 roku? / Szczypka-Gwiazda, Barbara 2002
20 Pomiędzy mitem a rzeczywistością - obraz Górnego Śląska w sztuce XIX i XX w. / Szczypka-Gwiazda, Barbara 2002
...