(1/7)
139 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Tandecki, Janusz (1950-)  

[Pomoc]
/
1 Die mittelalterlichen Thorner Bürgertestamente als Ego-Dokumente / Tandecki, Janusz (1950-) 2014
2 Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15.-18. Jahrhundert) / Skowrońska, Renata [Red.] 2014
3 Deutschsprachige mittelalterliche Handschriften in Thorner Bibliotheken und Archiven / Tandecki, Janusz (1950-) 2012
4 Glosarium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł pruskich 2011
5 Editionswissenschaftliches Kolloquium 2011 / Flachenecker, Helmut [Red.] 2011
6 Listopad 1530 - październik 1535 / Biskup, Marian (1922-2012) [Red.] 2010
7 Editionswissenschaftliches Kolloquium 2009 / Flachenecker, Helmut [Red.] 2010
8 Szkice z dziejów Torunia i Prus w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych / Tandecki, Janusz (1950-) 2008
9 Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005/2007. Methodik - Amtsbücher, digitale Edition - Projekte / Thumser, Matthias (1953-) [Red.] 2008
10 Społeczeństwo / Czaja, Roman (1960-) 2008
11 Aktuelle Probleme bei der Edition von mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Quellen in Polen / Tandecki, Janusz (1950-) 2008
12 Władztwo terytorialne (1226-1409) - czas budowy i rozwoju / Czaja, Roman (1960-) 2008
13 Szkice z dziejów Torunia i Prus w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych / Tandecki, Janusz (1950-) 2008
14 Szkice z dziejów Torunia i Prus w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych / Tandecki, Janusz (1950-) 2008
15 Księga ławnicza starego miasta Torunia (1456-1479) / Kopiński, Krzysztof [Red.] 2007
16 Księga kamlarii miasta Torunia z lat 1453-1495 / Kopiński, Krzysztof [Red.] 2007
17 Kancelaria krzyżacka w państwie zakonnym w Prusach / Tandecki, Janusz (1950-) 2007
18 Die außerberufliche Tätigkeit der preußischen Bürger im Mittelalter / Tandecki, Janusz (1950-) 2007
19 Problemy współczesnego edytorstwa źródeł historycznych w Polsce / Tandecki, Janusz (1950-) 2007
20 Profesor Andrzej Tomczak, człowiek, uczony, nauczyciel. W osiedziesiątą piątą rocznicę urodzin / Tandecki, Janusz (1950-) 2007
...