(1/2)
35 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Turecek, Dalibor  

[Hilfe]
/
1 Těžko temu kameni. Anna Kománková, zpěvačka z Javorníka na Horňácku / Tureček, Dalibor 2008
2 Fejeton Jana Nerudy / Tureček, Dalibor [Hrsg.] 2007
3 Kamarýt marginálním básníkem. K mechanismu stanovování historické hodnoty básnického díla / Tureček, Dalibor 2007
4 Secesní dekorativnost jako součinitel poetiky Čechových Písní otroka / Tureček, Dalibor 2007
5 Hamanův model české literatury 19. století / Tureček, Dalibor 2007
6 Epický model Nezvalovy prózy / Tureček, Dalibor 2007
7 [Rezension] - In der Mitte der Gesellschaft. Operntheater in Zentraleuropa 1815-1914 / Ther, Philipp (1967-) 2006/2007 [2007]
8 Dekadentní erotická poezie: mezi provokací a konvencí / Tureček, Dalibor 2006
9 Romantismus a/nebo/kontra biedermeier? / Tureček, Dalibor 2005
10 Mehrsprachigkeit im tschechischen Drama 1787-1854 / Tureček, Dalibor 2005
11 Nation und Kosmopolitismus bei Jan Neruda / Tureček, Dalibor 2005
12 Nerudovy 'výstavní' fejetony / Tureček, Dalibor 2005
13 Hledání literárních dějin / Papoušek, Vladimír 2005
14 Hledání literárních dějin / Papoušek, Vladimír 2005
15 [Rezension] - Obrozenské vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské / Kutnar, František [2004]
16 Biedermeier a současná literárněvědná bohemistika / Tureček, Dalibor 2004
17 Biedermeier a současná literárněvědná bohemistika / Tureček, Dalibor 2003
18 Subjekt a řád v české literatuře 1815-1850 / Tureček, Dalibor 2003
19 [Rezension] - Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego / Masłowski, Michał [2002]
20 Rezeptionshorizonte der tschechischen Literatur in den Jahren 1800-1850 / Tureček, Dalibor 2001/2002 [2003]
...