(1/3)
42 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Vsetecková, Zuzana  

[Hilfe]
/
1 Nástěnné malby v kapli sv. Prokopa v Praskolesích u Hořovic / Všetečková, Zuzana 2009
2 Nástěnné malby / Všetečková, Zuzana 2009
3 Nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci do konce vlády Lucemburků / Všetečková, Zuzana 2009
4 Murals on Secular Themes in Bohemia at the Time of the Luxembourgs / Všetečková, Zuzana 2008
5 Gotické nástěnné malby v kryptě sv. Kateřiny v kostele sv. Štěpána v Kouřimi / Všetečková, Zuzana 2008
6 Gotické nástěnné malby v klášteře Na Slovanech - nová zjištění po roce 1996 / Všetečková, Zuzana 2007
7 Nástěnné malby v bývalém "rytířském" sále v domě čp. 144 na Starém Městě v Praze / Všetečková, Zuzana 2007
8 Sarkofág krále Vratislava II. v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě? / Všetečková, Zuzana 2007
9 Nástěnné malby v kostele Všech svatých w Małujowicach a jejich vztah k maliřstvi 14. století v Čechách / Všetečková, Zuzana 2007
10 Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování / Všetečková, Zuzana [Hrsg.] 2006
11 Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna - stav po restaurování / Všetečková, Zuzana 2006
12 Schodištní cykly na Karlštejně - Legenda sv. Ludmily / Všetečková, Zuzana 2006
13 Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování. Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech ve dnech 5. 5.- 7. 5. 2004 / Všetečková, Zuzana [Hrsg.] 2006
14 Marginálie k nově objeveným světcům na nástěnných malbách v kostele sv. Anny na Starém Městě v Praze / Všetečková, Zuzana 2006
15 Nástěnné malby v hradní kapli na Švihově / Všetečková, Zuzana 2005
16 Nástěnné malby v kapitulní síni Sázavského kláštera / Všetečková, Zuzana 2005
17 Weltgerichtsdarstellungen in der spätgotischen Wandmalerei Südböhmens / Všetečková, Zuzana 2004
18 Monumentální středověká malba / Všetečková, Zuzana 2004
19 [Rezension] - Středověké malířství v Čechách / Royt, Jan (1955-) [2003]
20 Nově odkryté nástěnné malby v domě čp. 458/I U zlaté lilie na Starém Městě v Praze / Všetečková, Zuzana 2003
...