(1/2)
40 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Walczak, Marek  

[Hilfe]
/
1 The Gothic Tombs of the Kings of Poland in the Wawel Cathedral / Walczak, Marek 2013
2 [Rezension] - Rzeźba gdańska przełomu XIV i XV wieku / Jakubek-Raczkowska, Monika [2009]
3 Casimir the Great's Artistic Foundations and the Court Art of the Luxembourgs / Walczak, Marek 2009
4 Przyczynek do badań nad wieżą ratuszową w Krakowie / Walczak, Marek 2009
5 Nagrobek sufragana płockiego Piotra Lubarta w kościele Mariackim w Krakowie / Czyżewski, Krzysztof J. 2009
6 [Rezension] - Slezsko. Perla v České koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů / Niedzielenko, Andrzej [Hrsg.] [2008]
7 [Rezension] - Slezsko. Perla v České koruně. Historie, kultura, umění / Kapustka, Mateusz [Hrsg.] [2008]
8 "Per testudinem adornatum". Canopies over the Gothic royal tombs in Poland / Walczak, Marek 2008
9 Zur Chronologie der kleinpolnischen Holzplastik im 14. Jahrhundert / Walczak, Marek 2008
10 "Ego sum vitis vera". Przyczynek do dziejów barokowej poboźności pasyjnej w Europie Środkowej / Organisty, Adam 2008
11 Żeby wiedzieć". Studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie / Walanus, Wojciech [Hrsg.] 2008
12 "Spectet posteritas vivam probi oris effigiem Bernardi Macieiowski". O jednym z portretów we franciszkańskiej galerii biskupów krakowskich / Czyżewski, Krzysztof J. 2008
13 Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Bd. 1 / Bałus, Wojciech [Hrsg.] 2007
14 Sędziwój of Czechle and Images. Art as a Medium of Religious Identity in Poland in the Second Half of the 15th Century / Walczak, Marek 2007
15 Tympanon fundacyjny biskupa Jana Grota w kościele parafialnym w Radłowie / Walczak, Marek 2007
16 Epizod z dziejów barokizacji kościoła bożogrobców w Miechowie / Walczak, Marek 2007
17 The Cult of Saint Stanislaus at the Courts of the Piasts and the Jagiellons and its Artistic Testimony / Walczak, Marek 2006
18 Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego / Walczak, Marek 2006
19 Konfesja. Kilka uwag o znaczeniu terminu oraz jego używaniu i nadużywaniu w polskiej literaturze historycznoartystycznej / Krasny, Piotr 2006
20 Kilka zagadnień z dziejów architektury w Krakowie w czasach Wita Stwosza / Czyżewski, Krzysztof J. 2006
...