(1/4)
76 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Wanatowicz, Maria Wanda (1941-)  

[Hilfe]
/
1 Dzieje najnowsze - po 1918 roku: Województwo śląskie (1922-1939) / Wanatowicz, Maria Wanda (1941-) 2011
2 Kontrowersje historyczne: Germanizacja i agitacja wszechpolska w XIX wieku. Z perspektywy polskiej / Wanatowicz, Maria Wanda (1941-) 2011
3 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Panic, Idzi [Hrsg.] 2009
4 Dwa oblicza polskiej polityki narodowościowej na terenie historycznego Górnego Śląska w latach 1945-1959 / Wanatowicz, Maria Wanda (1941-) 2008
5 Polski, niemiecki i śląski. Problemy narodowościowe Górnego Śląska w okresie międzywojennym / Wanatowicz, Maria Wanda (1941-) 2008
6 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Panic, Idzi (1952-) [Hrsg.] 2007
7 Józef Chlebowczyk - badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku / Wanatowicz, Maria Wanda (1941-) [Hrsg.] 2007
8 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Panic, Idzi [Hrsg.] 2007
9 Walka o treść pojęcia "Górnoślązak" w latach 1918-1921 / Wanatowicz, Maria Wanda (1941-) 2007
10 Geneza i konsekwencje roku 1922 na Górnym Śląsku / Wanatowicz, Maria Wanda (1941-) 2007
11 Wpływ wielkiego kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie kas chorych w Polsce międzywojennej / Wanatowicz, Maria Wanda (1941-) 2007
12 Tożsamość śląska w oglądzie historycznym / Wanatowicz, Maria Wanda (1941-) 2006
13 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Panic, Idzi (1952-) [Hrsg.] 2005
14 "Akcja łączenia rodzin" pomiędzy PRL a RFN w opiniach ówczesnych polskich służb bezpieczeństwa i środowisk publicystycznych na przykładzie Górnego Śląska (1956-1959) / Wanatowicz, Maria Wanda (1941-) 2005
15 Niemcy wobec ludności labilnej narodowo na pograniczu górnośląskim (1922-1939) / Wanatowicz, Maria Wanda (1941-) 2005
16 Wpływ deklaracji na układ stosunków wewnątrzpaństwowych na śląskich Kresach Drugiej Rzeczypospolitej / Wanatowicz, Maria Wanda (1941-) 2005
17 Stosunki narodowościowe w Chorzowie w latach 1918-1939 na tle górnośląskim / Wanatowicz, Maria Wanda (1941-) 2005
18 "Akcja łączenia rodzin" pomiędzy PRL a RFN w opiniach ówczesnych polskich służb bezpieczeństwa i środowisk publicystycznych na przykładzie Górnego Śląska (1956-1959) / Wanatowicz, Maria Wanda (1941-) 2005
19 Społeczeństwo polskie w województwie śląskim wobec niemieckiej mniejszości narodowej / Wanatowicz, Maria Wanda (1941-) 2004
20 Ks. Aleksander Skowroński jako przykład narodzin i rozwoju polskości ideologicznej na Górnym Śląsku / Wanatowicz, Maria Wanda (1941-) 2004
...