(1/2)
21 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Wawrzyniak, Joanna  

[Hilfe]
/
1 The Enemy on Display. The Second World War in Eastern European Museums / Bogumił, Zuzanna (-2010-) 2015
2 Opposition als Lebensform. Biografien von Dissidenten in der DDR, der ČSSR und in Polen / Plato, Alexander von (1942-) [Hrsg.] 2013
3 Polnische Oppositionelle. Biografisches Studium anhand eines Fallbeispiels aus Posen / Filipkowski, Piotr 2013
4 Gefallenengedenken im Schatten des Zweiten Weltkriegs. Die Öffentlichkeit und die Auslandseinsätze seit 1945 / Wawrzyniak, Joanna 2013
5 Traditionen, Konzepte, (Dis-)Kontinuitäten. Erinnerungsforschung in Polen / Kończal, Kornelia (1982-) 2012
6 Buntownicy : polskie lata 70. i 80 / Grupińska, Anka 2011
7 [Rezension] - Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka, obyczaje, szara strefa, patologie / Kosiński, Krzysztof [2009]
8 On the Making of Second World War Myths. War Veterans, Victims and the Communist State in Poland, 1945-1969 / Wawrzyniak, Joanna 2009
9 ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949-1969 / Wawrzyniak, Joanna 2009
10 ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949-1969 / Wawrzyniak, Joanna 2009
11 O roli "rentierów tematyki okupacyjnej" na przykładzie ZBoWiD / Wawrzyniak, Joanna 2008
12 O roli "rentierów tematyki okupacyjnej" na przykładzie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację / Wawrzyniak, Joanna 2008
13 O rolach kobiet w organizacji mężczyzn - na przykładzie kombatantek (1945-1969) : Szkic do tematu / Wawrzyniak, Joanna 2008
14 "Kontrolowane otwarcie" - Powstańcy w ZBoWiD / Wawrzyniak, Joanna 2008
15 Kriegsgeschichten. Juden als Deutsche in Polen, 1967-1968 / Wawrzyniak, Joanna 2007
16 [Rezension] - Auschwitz, Poland and the Politics of Commemoration 1945-1979 / Huener, Jonathan [2006]
17 Die Westgebiete in der Ideologie des polnischen Kommunismus. Symbolik und Alltag am Beispiel der Soldatensiedler / Wawrzyniak, Joanna 2006
18 Pamięć negocjowana, czyli o sporach wokół postaci kombatanta w Polsce komunistycznej (1956-1968) / Wawrzyniak, Joanna 2005
19 Społeczna i kulturoznawcza działalność Alojzego Wierzgonia / Wawrzyniak, Joanna 2005
20 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację - ewolucja ideologii a więź grupowa / Wawrzyniak, Joanna 2003
...