(1/2)
28 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Wegrzynek, Hanna  

[Hilfe]
/
1 Jewish-Christian Agreements and their Impact on the Legal Status of Jews in Polish Towns (The Case of Lublin) / Węgrzynek, Hanna 2011
2 Der Vergleich als Mittel der Kommunikation und Konfliktlösung. Lubliner Franziskaner und Judengemeinde im 17. Jahrhundert / Węgrzynek, Hanna 2010
3 [Rezension] - Nowy leksykon judaistyczny / Medelssohn, Moses [Hrsg.] [2009]
4 Zajęcia rolnicze Żydów w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku / Węgrzynek, Hanna 2007
5 Sprawozdanie z międzynarodowego spotkania roboczego w Halle 22-24 września 2005 / Węgrzynek, Hanna 2006
6 Prezentacja Holokaustu i dziejów Żydów w aktualnych podręcznikach historii / Węgrzynek, Hanna 2006
7 The attitude of the Catholic Church towards Jews in Poland at the beginning of the 18th century / Węgrzynek, Hanna 2006
8 Was the Catholic Church in Poland Afraid of Conversion to Judaism in the Early 16th Century? / Węgrzynek, Hanna 2005
9 Co trzeci spośród nas / Węgrzynek, Hanna 2005
10 Czy w 1483 r. książę mazowiecki Bolesław V wygnał Żydów z Warszawy? Możliwości interpretacji dokumentów miejskich / Węgrzynek, Hanna 2005
11 [Rezension] - Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts [2004]
12 The Legislation of the Catholic Church in Poland relating to Jews / Węgrzynek, Hanna 2004
13 W sprawie wczesnośredniowiecznej gminy żydowskiej w Przemyślu / Węgrzynek, Hanna 2004
14 [Rezension] - Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa 1697-1733 [2003]
15 Co trzeci spośród nas / Węgrzynek, Hanna 2003
16 Dziesiąta Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja poświęcona studiom na temat dziejów Żydów (Moskwa, 28-30 stycznia 2003 r.) / Węgrzynek, Hanna 2003
17 Sixteenth-Century Accounts of Purim Festivities / Węgrzynek, Hanna 2002
18 [Rezension] - Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998 [2001]
19 Kościół katolicki a Żydzi w Małopolsce w XVI wieku / Węgrzynek, Hanna 2001
20 Deputacje Żydów polskich do stolicy apostolskiej w drugiej połowie XVIII w / Węgrzynek, Hanna 2001
...