(1/8)
149 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Wihoda, Martin  

[Hilfe]
/
1 [Rezension] - Moravania, Mojmírovci a Franksá ríša. Štúdie k etnogeneze, politickým inštitúciam a ústavnímu zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku / Lysý, Miroslav [2015]
2 [Rezension] - Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy / Žemlička, Josef (1946-) [2015]
3 [Rezension] - Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku / Nodl, Martin (1968-) [Hrsg.] [2015]
4 [Rezension] - Sedm přemyslovských kultů / Kubín, Petr [2014]
5 [Rezension] - Nevolníci a svobodní kníže a velkostatek, Fenomén darovaných lidí přemyslovských zemí 10.-12. století / Petráček, Tomáš [2014]
6 [Rezension] - Anatomy of a Duchy. The Political and Ecclesiastical Structures of Early Přemyslid Bohemia / Kalhous, David [2013]
7 Die Sizilischen Goldenen Bullen von 1212. Kaiser Friedrichs II. Privilegien für die Přemysliden im Erinnerungsdiskurs / Wihoda, Martin (1967-) 2012
8 Die geistlichen Ritterorden und ihre Stellung im Landesausbau des böhmischen Mittelalters / Wihoda, Martin (1967-) 2011
9 [Rezension] - Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku / Procházka, Rudolf [2010]
10 Morava v době knížecí (906-1197) / Wihoda, Martin (1967-) 2010
11 Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku : mocenské souvislosti a paralely / Wihoda, Martin (1967-) [Hrsg.] 2010
12 Ein schwieriges Bündnis. Philipp von Schwaben, die Přemysliden und die Veränderungen im Osten des Reiches / Wihoda, Martin (1967-) 2010
13 [Rezension] - Přemyslovci. Budování českého státu / Sommer, Petr (1949-) [Hrsg.] [2009]
14 Vorbemerkung zu Jaroslav Mezníks Mutmaßungen über Hieronymus Šrol / Wihoda, Martin (1967-) 2009
15 Die mittelalterliche Kolonisation. Vergleichende Untersuchungen. Studentische Arbeiten aus dem internationalen Seminar, veranstaltet in Prag, vom 7. bis 11. März 2005 / Brauer, Michael [Hrsg.] 2009
16 Pražské arcibiskupství svatého Vojtěcha / Wihoda, Martin (1967-) 2009
17 Moravská mise biskupa Wolfgera z Erly / Wihoda, Martin (1967-) 2009
18 "Civibus nostris libertatem damus". Dlouhé počátky městského zřízení na Moravě / Wihoda, Martin (1967-) 2009
19 Kolonisation und Akkulturation im Mittelalter: vergleichende europäische und regionale Perspektiven. Einleitung / Rychterová, Pavlína 2009
20 František Graus. Zamyšlený poutník mezi živou a mrtvou minulostí / Wihoda, Martin (1967-) 2009
...