(1/1)
11 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Witkowski, Michal J.  

[Hilfe]
/
1 Kontrowersje historyczne: Kim jest Górnoślązak? / Baron, Roman 2011
2 Kształtowanie się "nowej ogólnoaustriackiej arystokracji" na Śląsku. Przykład śląskiej linii Schaffgotschów w XVII wieku / Witkowski, Michał J. 2010
3 Zwischen Landesorientierung und Hofadel: Christoph Leopold Schaffgotsch (1623-1703) / Witkowski, Michał J. 2010
4 Chorzów (Stary) 1257-1934 / Kurek, Jacek (1966-) 2007
5 Chorzów (Stary) 1257-1934 / Kurek, Jacek (1966-) 2007
6 Niepublikowane studium Emila Voigta o rodzie Schaffgotschów w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu / Witkowski, Michał J. 2007
7 Pierwszy prezydent Chorzowa / Witkowski, Michał J. 2003
8 Dzieje Spaltensteinów - historia naszego miasta, cz. I-III / Witkowski, Michał J. 2003
9 Stadion Śląski / Witkowski, Michał J. 2002 [2003]
10 Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie / Witkowski, Michał J. 2001 [2002]
11 Prasa w Chorzowie w latach 1989-2000 (materiały do bibliografii) / Kurek, Jacek (1966-) 2000 [2001]