(1/6)
118 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Wyrozumski, Jerzy (1930-)  

[Pomoc]
/
1 Das Bildungsvermächtnis der hl. Königin Jadwiga / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2012
2 Eine Lokation oder mehrere Lokationen Krakaus nach deutschem Recht? / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2011
3 Cracovia mediaevalis / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2010
4 The East and the West in the Politics of Casimir the Great / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2009
5 Kraków - miasto na prawie polskim i jego lokacja na prawie magdeburskim / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2008
6 Inskrypcje w oknach kamienicy przy ul. św. Jana 12 / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2008
7 L'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres face à République Populaire de Pologne / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2008
8 Józef Gierowski i jego wkład w działalność Polskiej Akademii Umiejętności / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2008
9 "Plenitudo regiae maiestatis" w polityce integracyjnej Kazimierza Wielkiego / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2008
10 Początki uniwersytetów środkowoeuropejskich i pierwszy rozkwit Uniwersytetu Krakowskiego / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2008
11 Sprawozdanie z nadania profesorowi Jerzemu Wyrozumskiemu tytułu honorowego członka Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz wręczenie Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego (Kraków, 13 grudnia 2006) / Pietek, Olaf 2007
12 Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2007
13 Lokacja czy lokacje Krakowa na prawie niemieckim? / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2007
14 Współpraca między Towarzystwem Historyczno-Literackim (THL) w Paryżu i Polską Akademią Umiejętności w Krakowie (PAU) / Białas, Andrzej 2007
15 Rocznik Krakowski / Wyrozumski, Jerzy (1930-) [Red.] 2006
16 Krakau und Nürnberg im mittelalterlichen Europa / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2006
17 Królowa Jadwiga. Między epoką Piastowską i Jagiellońską / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2006
18 Kraków połowy XV wieku / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2006
19 Historia społeczna w badaniach Gerarda Labudy / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2006
20 Kraj a emigracja. Problemy stare i nowe / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2006
...