(1/6)
104 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Zácek, Rudolf (1948-)  

[Hilfe]
/
1 Historia polityczna: Średniowiecze. Górny Śląsk na progu historii / Žáček, Rudolf (1948-) 2011
2 Confinia Silesiae : (k životnímu jubileu Rudolfa Žáčka) ▾ [ed.: Jiří Knapík] / Knapík, Jiří [Hrsg.] 2008
3 Funkce muzea v příhraničí z perspektivy českého a polského Slezska / Korbelářová, Irena (1963-) 2008
4 Slezská města pozdně barokního období - hospodářské a kulturní skvosty, anebo lokality provinčního významu? / Korbelářová, Irena (1963-) 2008
5 Rudolf Žáček jubilující / Jirásek, Zdeněk 2008
6 K životní dráze Rudolfa Žáčka / Čapská, Veronika 2008
7 Rudolf Žáček - všestranný historik Slezska / Borák, Mečislav (1945-) 2008
8 Bibliografie Rudolfa Žáčka 2008
9 Setkání s Rudolfem Žáčkem / Ondřeka, Zbyšek 2008
10 K základním mezníkům slezské periodizace / Žáček, Rudolf (1948-) 2008
11 Těšínsko - země Koruny české. Ducatus Tessinensis - terra Coronae Regni Bohemiae. (K dějinám knížectví od počátků do 18. století) / Korbelářová, Irena (1963-) 2008
12 K životnímu jubileu prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc / Žáček, Rudolf (1948-) 2007
13 K dosavadní periodizaci dějin Slezska / Žáček, Rudolf (1948-) 2007
14 Dějiny středověku a raného novověku na stránkách Těšínska / Korbelářová, Irena (1963-) 2007
15 K životnímu jubileu Gabriely Sokolové / Žáček, Rudolf (1948-) 2007
16 Účast slezské šlechty na tažení proti Turkům v roce 1566 / Žáček, Rudolf (1948-) 2007
17 Nowożytność / Wąs, Gabriela (-2000-) 2007
18 Statistické prameny církevní provenience k dějinám Sleszka / Korbelářová, Irena (1963-) 2006
19 K dañové zátěži opolska-ratibořska v poslední čtvrtině 17. století / Korbelářová, Irena (1963-) 2006
20 Statistické prameny církevní provenience k dějinám Slezska / Korbelářová, Irena (1963-) 2006
...