(1/4)
69 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Zarnowski, Janusz (1932-)  

[Hilfe]
/
1 Historia społeczna: 20 lat po przełomie / Żarnowski, Janusz (1932-) 2009
2 Social History in the 21th Century / Żarnowski, Janusz (1932-) 2008
3 Roman Wapiński (8 March 1931 - 14 May 2008) / Żarnowski, Janusz (1932-) 2008
4 Inteligencja w Polsce niepodległej, w epoce komunizmu i na progu transformacji / Żarnowski, Janusz (1932-) 2008
5 [Rezension] - Gospodarka / Wyczański, Andrzej (1924-2008) [Hrsg.] [2007]
6 [Rezension] - Ludność Polski w XX wieku / Gawryszewski, Andrzej [2007]
7 [Rezension] - Niewesołe lata 1939-1989. Szkice z Polski dziejów najnowszych / Salmonowicz, Stanisław (1931-) [2006]
8 [Rezension] - Ludność Polski w XX wieku / Gawryszewski, Andrzej [2006]
9 [Rezension] - Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze / Miernik, Grzegorz [Hrsg.] [2005]
10 [Rezension] - Obraz robotników polskich w świetle ich świadectw własnych i statystyki 1945-1989 / Słabek, Henryk [2005]
11 Arbeiter in Volkspolen / Żarnowski, Janusz (1932-) 2005
12 Modernizacja. Szanse i niebezpieczeństwa dla regionów peryferyjnych / Żarnowski, Janusz (1932-) 2005
13 [Rezension] - Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze / Miernik, Grzegorz [Hrsg.] [2004]
14 Polish society in the context of the development processes in the 20th century / Żarnowski, Janusz (1932-) 2004
15 Modernizacja. Szanse i niebezpieczeństwa dla regionów peryferyjnych / Żarnowski, Janusz (1932-) 2004
16 Gospodarka i społeczeństwo na ziemiach polskich na przełomie wieków XIX i XX / Żarnowski, Janusz (1932-) 2004
17 [Rezension] - Polska na styku narodów i kultur. W kręgu przeobrażeń narodowościowych i cywilizacyjnych w XIX i XX wieku / Wapiński, Roman (1931-2008) [2003]
18 Społeczeństwo polskie w XX wieku / Mędrzecki, Włodzimierz 2003
19 State, Society and Intelligentsia. Modern Poland and its Regional Context / Żarnowski, Janusz (1932-) 2003
20 Celebrations of the Seventieth Birthday of Professor Janusz Źarnowski / Mędrzecki, Włodzimierz 2003
...