1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Verfasser Alicja Gałęzowska
Titel Osady kultur pomorskiej, przeworskiej i wielbarskiej w Stroszkach w powiecie wrzesińskim
Erschienen in Fontes Archaeologici Posnanienses Bd. 40 (2005), 281-453, Zsfg
Anmerkung Aneksy: Klichowska Melania: Wyniki analiz paleoetnobotanicznych próbek ze stanowiska w Stroszkach s. 401-402; Stępnik Tomasz: Skład taksonomiczny prób węgli drzewnych ze stanowiska w Stroszkach s. 402-403; Skoczylas Janusz: Rezultaty badań mineralogiczno-petrograficznych przedmiotów skalnych ze stanowiska 1 w Stroszkach s. 403-406; Gałęzowski Włodzimierz: Wyniki analizy chemicznej zawartości wapnia w próbkach pochodzących z pieców wapienniczych kultury pomorskiej i ze złoża węglanowego w Stroszkach s. 406; Winiarska-Kabacińska Małgorzata: Analiza mikroskopowa taśmy żelaznej ze stanowiska w Stroszkach s. 406; Winiarska-Kabacińska M.: Narzędzia z poroża jelenia ze stanowiska w Stroszkach. Aspekt funkcjonalny s. 407
Systematik 13.03 = Orte - Stroszki/Września - 05.02 = Bis einschließlich Völkerwanderungszeit
Sachschlagwort Pommerellische Kultur ; Przeworsk-Kultur ; Wielbark-Kultur
Geogr. Schlagwort Stroszki/Wreschen
Copyright PBB/IH PAN
OPAC [Recherche in Zeitschriftendatenbank [ZDB]]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)